08/05/2019

Poziv programerima (Call for Webdevelopers)

Muzej Slavonije jedan je od partnera u projektu „Opening Up Historiana”. Projekt je pokrenuo Euroclio (Europsko udruženje edukatora povijesti) u suradnji s Muzejom Slavonije te partnerima iz Češke, Švedske i Nizozemske. Jedan od zadataka projekta je da partneri daju doprinos razvoju Historiane, progresivne web aplikacije dizajnirane da inspirira i podrži edukatore povijesti u podučavanju povijesti na inovativan način. Zadatak Muzeja Slavonije je razvoj edukativnog alata na internetu (u sklopu Historiane) dizajniranog za usporedbu vizualnih izvora. Za razvoj alata Muzej poziva programere da se jave na natječaj.

Detalje možete naći na linkovima: poziv i primjer.

Skip to content