Svako korištenje www.mso.hr podliježe ovim Uvjetima korištenja. Dokumenti objavljeni na www.mso.hr smiju se kopirati samo ako se upotrebljavaju za nekomercijalnu i osobnu upotrebu i samo uz navođenje svih zadržanih napomena i upozorenja o autorskim pravima, drugih upozorenja o vlasništvu bilo koje vrste te svih ograničenja od odgovornosti koja su na ovoj stranici navedena. Bilo kakvo kopiranje, reprodukcija ili distribucija informacija sadržanih na ovoj stranici i bez prethodnog izričitog odobrenja Muzeja Slavonije (dalje u tekstu Muzej) jest zabranjeno.

Muzej će uložiti razumne napore kako bi informacije na ovoj stranici bile točne i aktualne, ali ne daje nikakva jamstva njihove točnosti ili potpunosti. Svi korisnici www.mso.hr suglasni su s tim da snose svaki rizik u vezi s pristupom i korištenjem sadržaja ove mrežne stranice.

Muzej neće biti odgovoran ni za kakvu izravnu, slučajnu, posljedičnu ili neizravnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizići iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja www.mso.hr kao i za bilo kakvu pogrešku ili propust u sadržaju ove stranice.

Ova stranica sadržava informacije trećih strana i poveznice na druge stranice na internetu nad kojima Muzej nema kontrolu. Takve informacije označene su na odgovarajući način uz upućivanje na pravo vlasništva trećih osoba kad smo smatrali da je to obvezno učiniti i gdje god je to bilo provedivo.

Muzej ne daje nikakva jamstva točnosti ili bilo koje druge karakteristike takvih informacija i ne preuzima odgovornost za te informacije.

Politika zaštite privatnosti

 

Muzej poštuje privatnost posjetitelja svojih stranica i prikuplja podatke o identitetu osoba kao što su ime, adresa, broj telefona ili e-adresa samo kad su ustupljeni dobrovoljno. Tim se podatcima Muzej koristi kako bi udovoljio zahtjevima za informacije i bolje razumio potrebe svojih korisnika s ciljem poboljšanja proizvoda i usluga ili za potrebe projekata u kojima je Muzej nositelj ili sudionik.

Muzej izričito izjavljuje da neće prodavati ili na bilo koji drugi način, osim zakonskih i navedenih, rabiti prikupljene osobne podatke niti ih prenositi bilo kojoj trećoj strani. Kontakt podatke službenika za zaštitu osobnih podataka možete pronaći ovdje.

Korištenje kolačića (engl. cookies)

 

Muzejska mrežna stranica ne upotrebljava kolačiće (engl. cookies).
Muzej zadržava pravo bilo kakve izmjene ovih Uvjeta i izmjene politike zaštite privatnosti u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga bez prethodne obavijesti te isključuje svoju odgovornost za moguće posljedice takvih izmjena. Sve promjene bit će objavljene na ovoj stranici.

Skip to content