IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

 

Muzej Slavonije nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora  („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu Zakon) kojim se u hrvatsko zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Muzeja Slavonije koje se nalazi na adresi http://www.mso.hr/.

 

Stupanj usklađenosti

 

Mrežno sjedište www.mso.hr djelomično je usklađeno sa Zakonom. Neusklađenosti su navedene u nastavku.

 

Nepristupačan sadržaj

 

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je iz razloga:

– iako je većina elemenata oblikovana prema HTML5 standardu, poneki elementi nisu odgovarajuće označeni kako bi se slijepe i slabovidne osobe mogle koristiti pomoćnom tehnologijom

Muzej Slavonije radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti, a desktop verzije mrežnih stranica Muzeja Slavonije podliježu autorskim pravima.

 

Priprema ove izjave o pristupačnosti

 

Ova je izjava sastavljena 29. lipnja 2022. prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Muzeja Slavonije.

 

Povratne informacije i podaci za kontakt

 

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica da ako primijete neusklađen sadržaj koji nije obuhvaćen ovom izjavom o tome obavijeste Muzej Slavonije.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Muzeja Slavonije korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: mso@mso.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske tijelo je nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica korisnici se mogu obratiti povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte pristupacnost@pristupinfo.hr.

Skip to content