OPĆI AKTI:
Statut Muzeja Slavonije

GODIŠNJA IZVJEŠĆA O RADU:
Godišnje izvješće o radu za 2015. godinu
Godišnje izvješće o radu za 2016. godinu
Godišnje izvješće o radu za 2017. godinu
Godišnje izvješće o radu za 2018. godinu

ZAKLJUČCI SJEDNICA MUZEJSKOG VIJEĆA:

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I PLANOVI:

2021
Plan proračuna za 2021. i projekcija za 2022. i 2023. godinu

2020
Plan proračuna za 2020. i projekcija za 2021. i 2022. godinu
Financijski izvještaj 2020
Obrazloženje financijskog plana 2020
Potvrda o preuzetom izvještaju

2019
Plan proračuna za 2019.

Financijski izvještaj 2019
Obrazloženje financijskog plana 2019
Potvrda o preuzetom izvještaju

2018
Financijski izvještaj 2018
Obrazloženje financijskog plana 2018
Potvrda o preuzetom izvještaju

2017
Financijski izvještaj 2017
Obrazloženje financijskog plana 2017

2016
Financijski izvještaj 2016

JAVNA NABAVA:

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2018. godini

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2017. godini

RAZNI DOKUMENTI I ODLUKE:
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti Muzeja Slavonije
Strateški plan Muzeja Slavonije 2016 – 2018
Plan inventarizacije, revizije i registracije zbirki Muzeja Slavonije 2016 – 2018
Opis zbirki Muzeja Slavonije 2016
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju Muzeja Slavonije
Cjenik Muzeja Slavonije 2018