15/06/2020

Historiana – upotreba alata za e-učenje

Muzej Slavonije je jedan od sudionika projekta “Opening Up Historiana”, u organizaciji Euroclio-a, kojemu je glavni cilj izrada alata za e-učenje povijesti u sklopu portala Historiana. U sklopu jednodnevnog događaja u Muzeju Slavonije nastavnicima su predstavljene mogućnosti učenja povijesti i rada s izvorima putem interneta. Nastavnici su imali priliku upoznati  se s projektima Historiana, Europeana i Opening Up Historiana, te u sklopu toga s edukativnim alatima za e-učenje. Događaj je organiziran u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje.

EuroClio će uključiti više ljudi i organizacija u razvoj i korištenje Historiane. Treće strane će moći objavljivati i promovirati resurse na Historiani i razviti alate za e-učenje. Projekt će potaknuti ponovno korištenje zbirki Europeana, jer će poboljšanja Historiane institucijama kulturne baštine učiniti privlačnijim i ponuditi pristup njihovim kolekcijama preko Europeane.

 

Skip to content