15/06/2020

Izložba o barunu Trenku u Osijeku

Djelatnici Muzeja Slavonije posjetili su kolege u Gradskom muzeju Bjelovar. Tema posjeta bila je gostovanje izložbe Barun Trenk – novo lice legende u Muzeju Slavonije u 2021. godini. Riječ je o izložbi iz Republike Češke, koja je nastala u suradnji Muzeja grada Brna, Masarykovog sveučilišta i Kapucinske grobnice u Brnu. 

Izložba je izvorno bila na češkom, a Gradski muzej Bjelovar je u suradnji s Muzejom grada Pakraca i Gradskim muzejom Požega napravio prilagodbu, preveo sve tekstove i tiskao nove panoe. Autori izložbe su Mikoláš Jurda, Helena Lukášová, Ctibor Ostrý, Petra Urbanová, Petr Vachůt, a prikazuje rezultate antropoloških istraživanja provedenih na mumificiranim ostacima baruna Trenka. Izložba je dokumentarna, a dopunjena je 3D printevima inače u vlasništvu Muzeja grada Brna, eksponatima iz Gradskog muzeja Požega i Muzeja Slavonije te oružjem iz Gradskog muzeja Bjelovar kao primjer oružja kakvim se ratovalo u barunovo doba.

Skip to content