15/02/2016

Nastavak za rúdo koji je krasio jaram rimskih kola

Interpretacija

Namjena je brončanoga predmeta, oblikovanoga nalik na glavu lavice u trenutku hvatanja plijena (antilope) tijekom 2. st., bilo služiti kao nastavak za rúdo ‒ polugu pomoću koje se upravljalo kretanjem rimskih kola.

Okolnosti nalaženja

Nastavak za rúdo slučajno je pronađen predmet u okolici današnjeg Grabovca u Baranji. S obzirom na to da je mjesto iznalaženja poznato, moguće je odrediti približnu trasu dijela rimske prometnice koji je u razdoblju 1.‒4. st. bio podignut uz negdašnje pogranično područje Rimskoga Carstva (limes) u Donjoj Panoniji (Pannonia Inferior).

Značenje

Kako u kontekstu srednjodunavskoga dijela negdašnje rimske carske granice tako i u nacionalnome kontekstu (dunavski je limes u Hrvatskoj od 2005. uvršten na pristupnu listu UNESCO-ove svjetske kulturne baštine), glava je rúda iz Grabovca izniman primjer majstorskoga umijeća i umjetničkoga dosega rimskodobnoga stvaralaštva uz onaj dio limesa koji je danas u Hrvatskoj. Predmet je, lijevanjem od bronce i urešen iskucavanjem, bio napravljen u jednoj od radionica izvan prostora današnjega hrvatskog Podunavlja.

Akvizicija

Rúdo je po iznalaženju bilo u privatnome vlasništvu. Od 1984. je tomu predmetu, Rješenjem Konzervatorskoga odjela u Osijeku (br. UP-Iº-03-55/2-84) dodijeljen status kulturnoga dobra. Godine je 2014. to rúdo bilo ponuđeno na otkup Muzeju Slavonije, a 2015. i pribavljeno za jednu od zbirki Arheološkoga odjela toga muzeja. Financijska su sredstva za otkup bila osigurana Ugovorom o korištenju sredstava Ministarstva kulture Republike Hrvatske (br. 01-456-15).

Skip to content