Osječki zbornik 24-25

5,31 

40 kn

Osječki zbornik / [glavni i odgovorni urednik Mladen Radić ; prijevod sažetaka Jasenka Denin]. – Br. 24-25. – Osijek : Muzej Slavonije : Grafika, 2001. – 236 str. : ilustr. ; 30 cm

 

5 na zalihi

Opis

Uredništvo: Grgur Marko Ivanković, Hermine Göricke-Lukić, Mladen Radić, Marina Vinaj. – Zbornik je podijeljen na radove (članke) i vijesti. – Zbornik donosi devetnaest radova: Arhitektura obredno-ukopnog prostora starčevačkog naselja u Slavonskom Brodu / Kornelija Minichreiter. Brončano i starije željezno doba na području grada Osijeka / Jasna Šimić. Neobjavljeni rukopis ing. Radoslava Franjetića „Keltske ljevaonice i topionice željeza kod Osijeka“ ; Novi rimski vojnički natpis iz Novog Naselja kod Pakraca / Mirko Bulat. Skupni nalaz mjedenoga novca Hadrijanova vremena iz Murse / Hermine Göricke-Lukić. Dvije srednjovjekovne podne pločice iz Đakova u Muzeju Slavonije u Osijeku / Mladen Radić. Pregled povijesti cistercitske opatije Blažene Djevice Marije u Kutjevu (Honesta Vallis) / Stanko Andrić. Od povijesnog do suvremenog grba grada Đakova / Borislav Bijelić. Regulacija rijeke Save od Šamca do Rajevoga Sela u drugoj polovici 19. i početkom 20. stoljeća / Zlata Živaković-Kerže. Zastave hrvatskih sokolskih društava Slavonije i Srijema iz fundusa Hrvatskog povijesnog muzeja / Jelena Borošak-Marijanović. Inventar tiskare u Osijeku početkom 19. stoljeća / Stjepan Sršan. Buran život dr. Dušana Plavšića (1875. – 1965.) / Mira Kolar. Učiteljsko društvo kotara Našice od 1889. do 1918. godine / Josip Waller. Novi prilozi biografiji i opusu Demetra Markovića / Branka Balen. Pregled osjetljivih, ugroženih i rijetkih biljnih vrsta iz Herbarske zbirke Prirodoslovnog odjela Muzeja Slavonije ; Donacija Zbirke obada (Tabanidae) Entomološkoj zbirci Prirodoslovnog odjela Muzeja Slavonije / Sanja Vidović. Je li naglo širenje vrste Cornus Hungarica Kárpati u Slavoniji i Baranji posljedica promijenjenih stanišnih uvjeta? / Josip Franjić, Željko Škvorc, Stjepan Krčmar. Pokretna međunarodna izložba Toplina i gibanje i stalni postav Zbirke modela toplinskih strojeva Kolin / Davor Fulanović. Muzeji – odraz mentaliteta razdoblja (Hrvatska između prosvjetiteljstva i romantizma) / Ivo Maroević. – Cjelina Vijesti Muzeja Slavonije Osijek donosi sljedeće izvještaje: Izvješće o djelovanju [Muzeja Slavonije] u razdoblju 1997. – 1999. godine / Mladen Radić. Arheološki odjel (pododjeli za prapovijesnu arheologiju, antičku arheologiju i arheologiju seobe naroda i srednjeg vijeka) / Jasna Šimić. Numizmatički odjel / Hermine Göricke-Lukić. Prirodoslovni odjel / Sanja Vidović. Povijesni odjel 1997. – 1999. / Grgur Marko Ivanković. Odjel umjetničkog obrta / Ida Horvat. Odjel hemeroteke u razdoblju 1997. – 1999. godine / Marina Vinaj. Etnografski odjel / Vlasta Šabić. – Bibliografija iza pojedinih radova ; bibliografske bilješke uz tekst. – Sažeci na engleskom jeziku.

Posebno tiskani posebni otisci radova iz svih rubrika.

ISSN 0473-4882

Serijska publikacija – časopis.