Katalog izložbe “Valpovački vlastelini Prandau – Normann”

26,54 

200 kn

Valpovački vlastelini Prandau-Normann : katalog izložbe : Osijek – Valpovo, ožujak – lipanj 2018. / [autori tekstova i kataloga Milan Vrbanus… [et al.] ; fotografije Dragan Damjanović… [et al.] ; uredništvo kataloga Danijel Jelaš… [et al.]. – Osijek : Državni arhiv u Osijeku : Muzej Slavonije : Muzej likovnih umjetnosti ; Valpovo : Ustanova za kulturne djelatnosti Ante Evetović-Miroljub, Muzej Valpovštine, 2018. – 419 str. : ilustr. u bojama ; 31 cm

5 na zalihi

Opis

Katalog izložbe. – Uredništvo: Danijel Jelaš, Marina Vinaj, Ivana Knežević Križić, Ivan Roth, Mirjana Paušak. – Tekstovi na hrvatskom i na engleskom jeziku. – Uz uvodni tekst i sam kataloški dio (koji je podijeljen prema ustanovama), katalog se sastoji od sljedećih pet cjelina: Valpovački vlastelini Prandau-Normann; Arhivska baština; Bibliofili, kolekcionari, donatori; Likovna baština; Svakodnevni život. – Cjelina Valpovački vlastelini Prandau-Normann obuhvaća tekst: Doprinos vlastelinskih obitelji Hilleprand von Prandau i von Normann-Ehrenfels društvenom, gospodarskom i kulturnom razvoju Valpovačkog vlastelinstva od osnutka Vlastelinstva do sredine 20. stoljeća / Milan Vrbanus. – Cjelina Arhivska baština donosi tri teksta: Arhivska baština Valpovačkog vlastelinstva / Dražen Kušen. Kartografska baština Valpovačkog vlastelinstva / Danijel Jelaš, Ante Grubišić. Posmrtni grbovi u arhivskom gradivu valpovačkih vlastelina / Silvija Lučevnjak. – Cjelina Bibliofili, kolekcionari, donatori donosi pet tekstova: Valpovački vlastelini – bibliofili, kolekcionari, donatori / Marina Vinaj, Radmila Biondić. Knjižnica Prandau-Normann / Marina Vinaj, Ivana Knežević Križić. Umjetnički predmeti iz zbirke valpovačkih vlastelina / Radmila Biondić, Andreja Šimičić, Grgur Marko Ivanković. Numizmatika grofa Rudolfa von Normann-Ehrenfelsa / Branislav Miličić. Etnografski dar valpovačkih vlastelina / Vlasta Šabić. – Cjelina Likovna baština donosi četiri teksta: Povijest likovne zbirke valpovačkih vlastelina / Jasminka Najcer Sabljak, Silvija Lučevnjak. Umjetnost valpovačkog dvora / Ivan Roth. Barokna sakralna arhitektura Valpovačkog vlastelinstva / Margareta Turkalj Podmanicki. Arhitektura Valpovačkog vlastelinstva u 19. stoljeću / Dragan Damjanović. – Cjelina Svakodnevni život donosi dva teksta: Svakodnevni život valpovačkih vlastelina / Mirjana Paušak. Kripta kapelice sv. Roka u Valpovu / Eduard Lacković. – Bibliografija: str. 416-418 ; bibliografske bilješke uz tekst.

Mrežna stranica te interaktivni virtualni katalog izložbe dostupni su na: http://valpovacki-vlastelini.info/ (2022-02-16).

ISBN 978-953-6446-67-7 (DAOS)

ISBN 978-953-6191-85-7 (MSO)

ISBN 978-953-8142-13-0 (MLU)

ISBN 978-953-55465-9-7 (MV)