Muzej Slavonije uspješno surađuje u međunarodnim projektima financiranih iz programa Europske unije, poput programa Erasmus + koji nudi prilike organizacijama različitih profila, uključujući sveučilišta, ustanove za obrazovanje i osposobljavanje, trustove mozgova, istraživačke organizacije i privatna poduzeća. Cilj je programa Erasmus+ doprinijeti strategiji Europa 2020. za rast, radna mjesta, socijalnu jednakost i uključenost, kao i ciljevima ET2020., strateškog okvira EU-a za obrazovanje i osposobljavanje.

Programom se nastoji promicati i održivi razvoj partnera programa u području visokog obrazovanja te doprinijeti postizanju ciljeva strategije EU-a za mlade.

Specifična pitanja kojima se program bavi obuhvaćaju:

  • smanjenje nezaposlenosti, posebno među mladima
  • promicanje učenja odraslih, posebno u svrhu stjecanja novih vještina i vještina koje se traže na tržištu rada
  • poticanje mladih na sudjelovanje u europskoj demokraciji
  • potporu inovacijama, suradnji i reformama
  • smanjenje ranog napuštanja školovanja
  • promicanje suradnje i mobilnosti s partnerskim zemljama EU-a.

Više o Erasmus programu na mrežnim stranicama Europske komisije.

Muzej Slavonije proteklih godina uspješno sudjeluje u realizaciji međunarodnih projekata.

Digitalizacija baštinskih knjižnih fondova: naša dužnost i obveza, identifikacijska oznaka: UMS 3598 TGIR HUMA-NUM (SIRET no.804 996 361 00015), godina: 2016, nositelj: DARIAH Theme 2016: Public Humanities

Grandma’s Story, identifikacijska oznaka: 2016-3-UK01-KAT205-035162, godina: 2016 -2019, nositelj: Legacy WM

Opening up Historiana, identifikacijska oznaka: INEA/CEF/ICT/A2017/1568661, godina: 2018 -2020, nositelj: EUROCLIO

Virtual Reality Archive Learing, identifikacijska oznaka: 2018-1-AT01-Ka204-039209, godina: 2018- 2021, nositelj: Stadtarchiv Dornbirn

Box of Our Memories, identifikacijska oznaka: 2020-1-PL01-KA204-081589 , godina:2020-2023, nositelj: SZCZECIŃSKA SZKOŁA WYŻSZA COLLEGIUM BALTICUM

U padajućem izborniku nalazi se pregled projekata.