Poštovani,
Pozivamo Vas na Susreti ugode, dr. sc. Mladena Marcikića 3. lipnja 2017. godine u 11 sati, zgrada Glavne straže, Trg Svetog Trojstva 2, Osijek.

Pozivnica Susreti ugode, dr. sc. Mladena Marcikića

3. lipnja ugošćujemo dr. sc. Mladena Marcikića, voditelja odjela sudske medicine Kliničkog zavoda za patologiju i sudsku medicinu.

Mladen Marcikić rođeni Osječanin, koji je u rodnom gradu završilo osnovnu i srednju školu, diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1978. godine. Liječnički staž obavljao sam u Domu zdravlja i Kliničkoj bolnici u Osijeku. Specijalizaciju iz sudske medicine započeo u Odjelu za patologiju i sudsku medicinu Kliničke bolnice u Osijeku, a zatim nastavio u Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

Magistar znanosti postao 1988. godine, a doktorsku disertaciju obranio 1996. godine. Dobitnik godišnje nagrade na međunarodnom simpoziju “Ljudevit Jurak” za razvoj i unaprjeđenje komparativne patologije, 2004. godine.

Istraživač u tri znanstvena projekta Ministarstva znanosti RH, recenzent dviju izdanja znanstvenih knjiga, autor i koautor radova objavljenih u međunarodnim časopisima.

Sudjeluje u radu povjerenstva Vlade RH za identifikaciju žrtava iz Domovinskog rata od 1996. godine.

Medicinski fakultet u Osijeku izabralo ga je ponovno u znanstveno nastavno zvanje redovitog profesora 2015. godine.

S poštovanjem,
Muzej Slavonije