ART TERAPIJA

U Muzeju Slavonije možete sudjelovati u art terapijama u organizaciji Klinike kreativnosti koja djeluje u području kreativnih terapija, primjenjujući principe vizualne, glazbene, plesne i dramske umjetnosti u terapijske svrhe, uz vodstvo stručnoga osoblja kao što su art terapeuti, muzikoterapeuti, dramaterapeuti i terapeuti pokretom i plesom.

Primjeri različitih populacija kojima bi posjet Klinici kreativnosti poboljšao kvalitetu života su djeca i adolescenti s poremećajima u ponašanju, teškoćama u razvoju, psihičkim ili fizičkim tegobama, članovi disfunkcionalnih obitelji, djeca i odrasli različitih dijagnostičkih kategorija psihičkih i/ili primarno tjelesnih bolesti s potrebom za psihosocijalom potporom (PTSP, ovisnost, onkološke, neurološke  ili druge kronične bolesti, traume itd.), populacija treće dobi i mnogi drugi.

 

BROJ POLAZNIKA : Do 15
TRAJANJE : 120 min
CIJENA : 1 500 kn (199,20 EUR)
NAJAVE I REZERVACIJE : edukacija@mso.hr

Više informacija

Više informacija možete pronaći na poveznici http://klinikakreativnihterapija.com/

 

 

Skip to content