Osječki zbornik 22-23

6,64 

50 kn

Osječki zbornik / [glavni i odgovorni urednik Mladen Radić ; prijevod sažetaka Jasenka Denin]. – Br. 22-23. – Osijek : Muzej Slavonije, 1997. – 464 str. : ilustr. ; 30 cm

 

5 na zalihi

Opis

Uredništvo: Sonja Gaćina, Hermine Göricke-Lukić, Mladen Radić, Jasna Šimić, Marina Vinaj. – Zbornik je podijeljen na radove (članke) i vijesti. – Zbornik donosi dvadeset i osam radova: Nalazi starčevačke kulture u Osijeku kao prilog daljem upoznavanju najstarijeg naseljavanja istočne Slavonije / Kornelija Minichreiter. Spomenici kulta Kabira iz Osijeka / Mirko Bulat. Eine Gruppe dionysischer Reliefs aus Mursa (Osijek) / Erwin Pochmarski, Slavica Filipović. Rimski zlatni novac u Muzeju Slavonije u Osijeku / Hermine Göricke-Lukić. Baranja u svjetlu arheoloških svjedočanstava bjelobrdske kulture : prinos analizi ranosrednjovjekovnog groblja Majs-Udvar / Željko Tomičić. Dva ulomka kamene plastike XI. st. iz Baranje u Muzeju Slavonije u Osijeku / Mladen Radić. Hrvatska povijest i panonska povijest / Bruna Kuntić-Makvić. Obnova katastra od 1899. do 1902. godine i popis vlasnika katastarskih čestica u gradu Osijeku / Sonja Gaćina. Regulacija i plovidba rijekom Dravom u drugoj polovici 19. i početkom 20. stoljeća / Zlata Živaković-Kerže. Što se dogodilo s najvećom osječkom bankom poslije 1918. godine? Prilog poznavanju povijesti Hrvatske zemaljske banke 1909. – 1945. godine / Mira Kolar-Dimitrijević. Kada, gdje i kako je umro znameniti osječki arhitekt Vladoje Aksmanović (Viktor Axmann)? Prilog biografiji / Vladimir Geiger. Još neki podaci o prošlosti osječkog Novog grada i njegova okoliša / Ivan Pelz. Branislav – prve osječke novine na hrvatskom jeziku / Marina Vinaj. Glazba i nositelji glazbenog života u slavonskim gradićima u prvoj polovici 19. stoljeća / Miroslava Hadžihusejnović-Valašek. Zemljišne zajednice u bivšem kotaru Đakovo / Stjepan Brlošić. Secesijska blagovaonica osječke obitelji Mann u Odjelu umjetničkog obrta Muzeja Slavonije / Grgur Marko Ivanković. Josip Franjo Mücke – dvije neobjavljene slike u Muzeju Slavonije Osijek / Branka Balen. O Weininger Andoru umjetniku Bauhausa iz Karanca / Maria Varga. Zbirka uskrsnih jaja Etnografskog odjela Muzeja Slavonije s naglaskom na Aljmaš i Bapsku / Vlasta Šabić. Tekstilno rukotvorstvo i odijevanje u selima župe Harkanovci (Valpovština) / Tihana Petrović. Zbrika pisaćih strojeva Tehničkog odjela Muzeja Slavonije / Ksenija Katalinić. Osnovne karakteristike i obrada bakra / Ivan Šebešćen. Fauna obada (Diptera: Tabanidae) okolice Osijeka / Stjepan Krčmar, József Mikuska, Paula Durbešić, Josip Franjić, Sanja Vidović. Marinski školjkaši badenskog kata Krndije iz zbirke Prirodoslovnog odjela Muzeja Slavonije / Sanja Vidović. Stoljetni osječki drvoredi platana (Platanus acerifolia Willd) / Rade Manojlović, Dragica Gucunski. Flora i vegetacija dravskih šuma od Virovitice do Osijeka / Đuro Rauš. Umjetnost u muzeologiji / Ivo Maroević. Povijest – u kreativnom radu mladih povjesničara / Ivan Balta. – Cjelina Vijesti donosi sljedeće izvještaje muzejskih odjela: Muzej Slavonije Osijek – Izvješće o djelovanju u periodu 1994. – 1996. godine / Mladen Radić. Arheološki odjel / Jasna Šimić. Numizmatički odjel / Hermine Göricke-Lukić. Povijesni odjel / Sonja Gaćina. Etnografski odjel / Vlasta Šabić. Hemeroteka / Marina Vinaj. Tehnički odjel / Ksenija Katalinić. Prirodoslovni odjel / Sanja Vidović. – Bibliografija iza pojedinih radova ; bibliografske bilješke uz tekst. – Sažeci na engleskom jeziku.

ISSN 0473-4882

Serijska publikacija – časopis.