Radionica „Preventivne konzervacije umjetnina na papiru i pergameni“ održala se u Muzeju Slavonije 19.  listopada 2020. Radionicu je vodila Majda Begić Jarić, viša konzervatorica-restauratorica pri Hrvatskom restauratorskom zavodu u Zagrebu na Odsjeku za papir i kožu.

U teoretskom, a potom i praktičnom dijelu radionice sudionici su se upoznali s različitim vrstama umjetnina na papirnom nositelju i pergameni,  s vrstama i svojstvima papirnog nositelja, načinima proizvodne papira i pergamene, prepoznavanju oštećenja i određivanju prioriteta za očuvanje umjetnina kao i uvjetima za prikladan smještaj, transport, zaštitu od djelovanja zračenja i mikroorganizama. Osim toga, upoznali su se  i s analizama koje se mogu provoditi na umjetninama na papiru u svrhu istraživanja kao i s konzervatorsko-restauratorskim postupcima koje je  moguće primjenjivati  na umjetninama na papirnom nositelju i pergameni.

Velik interes ukazao je na nužnost održavanja ovakvih i sličnih radionica te su dogovoreni novi susreti i predložene teme sljedećih radionica.

U nadi skorih susreta, u ime Muzejske udruge istočne Hrvatske, iskreno zahvaljujemo kolegici Majdi te svim sudionicima.