ŠARANJE JAJA

Radionica obnavlja šaranje voskom ili tehniku batika, nekada najzastupljeniju tehniku ukrašavanja uskrsnih jaja u sjeveroistočnom dijelu Hrvatske, s najučestalijom biljnom ornamentikom.

 

BROJ POLAZNIKA : do 20
TRAJANJE : 45 - 60 min.
CIJENA : 30,00 kn (3,98 EUR)
NAJAVE I REZERVACIJE : edukacija@mso.hr

Bilješka za učitelje

Radionicu vodi muzejski pedagog, a moguće je organizirati sudjelovanje članica Udruge Šokačka grana koje su istražile, evidentirale i primijenile ornamentiku konkretne sredine na temelju kazivača.

Skip to content