POVIJESNI ODJEL

Osnutkom Muzeja, s prvom donacijom koja je sadržavala i staro oružje, počelo je skupljanje građe povijesnog sadržaja i značenja koja je pohranjena u zbirkama današnjeg Povijesnog odjela. Skupljanjem raznovrsne građe postavljene su osnove kompleksnosti koja se odražava u strukturi današnjih zbirki. Nadležnost nad svim muzejskim zbirkama, tijekom prvih sedamdeset godina postojanja Muzeja, imao je samo jedan kustos, a povećanjem broja djelatnika 40-ih godina 20. stoljeća stvoreni su uvjeti za sustavnije skupljanje i stručnu obradu muzejske građe. Većinu građe darovali su pojedinci, strukovne, građanske udruge i ustanove, uz povremene otkupe. Veliku potporu i pomoć pružilo je Društvo prijatelja starina “Mursa”. Bogatstvo i raznolikost fundusa Povijesnog odjela odražava se već u brojnosti, kompleksnosti i veličini zbirki, koje obuhvaćaju razdoblje od 16. do 20. stoljeća, a po sadržaju, podrijetlu i značenju građa se većinski odnosi na povijest grada Osijeka i Slavonije.

 

DJELATNICI

 

Ante Grubišić, muzejski savjetnik, voditelj odjela
Tel: +385 (0)31 250 732
E-mail: ante.grubisic@mso.hr

 

Grgur Marko Ivanković, viši kustos
Tel: +385 (0)31 250 732
E-mail: gmi@mso.hr

Skip to content