ODJEL KNJIŽNICE

Muzejska knjižnica nastaje istodobno s osnutkom Muzeja slobodnog i kraljevskog grada u Osijeku, 1877., prateći fond utemeljujućih zbirki arheološke, numizmatičke i povijesne literature. Zalaganjem kustosa nastavili su se obogaćivati fondovi stručne literature, ali i širiti građa na nove zbirke etnografske i povijesno-umjetničke građe. Fond knjižnice osječkoga muzeja s vremenom sve više oplemenjuje i zavičajna građa, uz daljnje redovito popunjavanje stručnom muzeološkom literaturom.

Nakon Drugoga svjetskog rata, osnutkom i djelovanjem KOMZA-e, osječki je muzej bio zadužen voditi brigu o napuštenim slavonskim dvorcima i evidentirati kulturno-povijesni materijal koji će biti dopremljen u Muzej.

Posebno obogativši knjižni fond, Muzej je došao do građe bivših ustanova i društava (Knjižnice Gradskoga načelstva, Trgovačko-obrtničke komore), ali i do knjižnica vlastelinskih obitelji Prandau-Normann iz Valpova i dijela knjižnice obitelji Pejačević iz Našica.

Knjižnica intenzivira nabavu stručne literature pokretanjem međuknjižnične razmjene muzejskoga glasila Osječki zbornik, koji izlazi od 1942. godine, te redovitim otkupima i darovima kojima se popunjavaju spomenički i zavičajni fondovi.

U muzejskoj knjižnici posebno su važne zavičajne zbirke u kojima se može pratiti život jednoga područja, njegova povijest, priroda, društvena situacija, politička struktura, umjetničko stvaralaštvo, znameniti sugrađani, tradicija, običaji.

Stručni i znanstveni rad muzejskih knjižničarki dr. sc. Danice Pinterović, Marije Malbaše i mr. sc. Vesne Burić umnogome je odredio knjižnicu Muzeja Slavonije kao jednu od najvrjednijih i najbogatijih muzejskih knjižnica u nas.

Zbirke voditeljice Marine Vinaj, knjižničarske savjetnice: Gimnazijska zbirka, Zbirka Weissmann, Zbirka molitvenika, Zbirka Prandau – Normann, Zbirka udžbenika, Zbirka Pinterović, Zbirka novina

Zbirke voditeljice Ivane Knežević Križić, više knjižničarke: Zavičajna zbirka Essekiana, Zbirka Gradskog načelstva, Zbirka sitnog tiska, Zbirka svetih sličica, Zbirka osmrtnica, Zbirka kalendara

Priručna stručna knjižnica

Zavičajna zbirka Essekiana

Osječke novine Esseker-Zeitungen

Način ostvarivanja uvida u knjižničnu građu Muzeja Slavonije

Djelatnice:

dr. sc. Marina Vinaj, knjižničarska savjetnica, voditeljica odjela
Tel: +385 (0)31 250 740
E-mail: marina.vinaj@mso.hr

 

Ivana Knežević Križić, viša knjižničarka
Tel: +385 (0)31 250 740
E-mail: ivana.knezevic@mso.hr

 

Gordana Radojčić, knjižničarka
Tel: +385 (0)31 250 740
E-mail: gordana.radojcic@mso.hr

 

Lana Bartolović, knjižničarka
Tel: +385 (0)31 250 740
E-mail: lana.bartolovic@mso.hr

 

Muzejska knjižnica i čitaonica

Trg Ivana Pavla II br.1
Tel: +385 (0)31 328 719
E-mail: knjiznica@mso.hr

Skip to content