ETNOGRAFSKI ODJEL

Etnografski odjel osnovan je 1952. kao dio Muzeja Slavonije, tada Muzeja Slobodnog i kraljevskog grada Osijeka. U Odjel je uključen prikupljen etnografski materijal kao što su malobrojni predmeti dinarskog podrijetla, kolekcija lutkica u narodnim nošnjama iz vremena Prvog svjetskog rata, zatim niz šamija vezenih zlatom koje su vjerojatno pripadale članicama Društva hrvatskih žena u Osijeku, dio zbirke šaranih tikvica i namještaj ukrašen tehnikom i ornamentima karakterističnim za šaranje tikvica Vladoja Ivakića.

Intenzivno prikupljanje počinje osnivanjem Etnografskog odjela, kada je zaposlena prva etnologinja Zdenka Lechner, koja je ujedno bila jedini stručnjak tog profila na području Slavonije, Baranje i Srijema. Sustavnim terenskim istraživanjem i prikupljanjem etnografske građe stvorila je horizontalni presjek važnijih elemenata tradicijske kulture Slavonije i Baranje 19. i 20. stoljeća na temelju građe iz svih tadašnjih kotareva: Osijeka, Beloga Manastira, Valpova, Našica, Đakova, Slavonskoga Broda, Slavonske Požege, Nove Gradiške, Županje, Vinkovaca, Podravske Slatine, Virovitice. U nabavi je uvelike pomogla suradnja Zdenke Lechner s Društvom prijatelja starina “Mursa”, jer je na osnovi njezina prijedloga Društvo dodjeljivalo sredstva za otkup i tako darovalo brojne akvizicije.

Etnografski odjel djelovao je na više lokacija, ali nikada nije imao stalni postav.

Dok je u prvim godinama naglasak bio na narodnim nošnjama, danas je cjelokupna građa znatno povećana te je fundus Etnografskog odjela razvrstan u dvadeset dvije zbirke. Zbirke obuhvaćaju predmete vezane uz različita očitovanja tradicijskog materijalnog i duhovnog života na ovim prostorima. To su gospodarstvo, graditeljstvo i stanovanje, obrti i alati, razne vrste rukotvorstva, od kojih se ističe tekstilno rukotvorstvo, od predmeta za izradu i održavanje tekstila do proizvoda, odnosno uporabnog tekstila.  Prepoznatljivost Odjelu daju narodno ruho, oglavlja i nakit Slavonije i Baranje te cjelina ruha uglavnom Hrvata izvan Hrvatske doseljenih ponajviše iz Vojvodine. Duhovno nasljeđe prate predmeti koji se vezuju uz običaje, vjerovanja, glazbu i igre. Tijekom djelovanja Odjela veliko značenje imaju zbirke arhivskih, terenskih i obiteljskih fotografija.

Osim upotpunjavanja zbirki zbog cjelovitijeg prikaza tradicijske baštine Etnografski odjel u kontinuitetu prati i prikuplja građu iz novijih slojeva i utjecaja.

 

DJELATNICE

Tünde Šipoš Živić, kustosica, voditeljica odjela

Tel: +385 (0)31 250 737

E-mail: t.s.zivic@mso.hr

Katarina Dimšić, kustosica

Tel: +385 (0)31 250 737

E-mail: katarina.dimsic@mso.hr

Skip to content