05/11/2018

TRAGOVI NJEMAČKOGA JEZIKA, KNJIŽEVNOSTI I KULTURE U HRVATSKOJ

Radionica međunarodnoga GIP-projekta “Tragovi njemačkoga jezika, književnosti i kulture u Hrvatskoj“ održat će se u Muzeju Slavonije u utorak, 6. studenog 2018. od 13.00 do 15.00, a radionicu će voditi nositelji projekta doc. dr. sc. Tihomir Engler s Filozofskoga fakulteta Osijek i prof. dr. sc. Thomas Möbius sa Sveučilišta Gießen, SR Njemačka.

Riječ je o projektu čiji je pokretač i voditelj Sveučilište Justusa Liebiga u Gießenu. Sadržaj projekta je dokumentiranje i znanstveno vrednovanje prisustva njemačkih useljenika u Hrvatskoj od razdoblja kasnoga srednjega vijeka pa sve do kraja Drugoga svjetskog rata, pri čemu je hrvatski znanstveni partner na navedenim projektima Odsjek za njemački jezik i književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Da bi se istraživački materijal u sklopu projekta mogao uopće znanstveno istraživati, Sveučilište Justusa Liebiga u Gießenu za vrijeme trajanja projekta surađuje ne samo s FFOS-om, već i s drugim partnerima koji ciljeve gore navedenih znanstvenih istraživanja podupiru posuđivanjem građe u svrhu njegove digitalizacije. Suradnici na Projektu su imatelji vrijedne baštinske građe: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu i Muzej Slavonije u Osijeku te tvrtka ArhivPro iz Koprivnice koja obavlja digitalizaciju građe. U razdoblju od 1786. do 1945. godine na području današnje Republike Hrvatske izlazilo je nešto više od stotinjak novina i časopisa na njemačkom jeziku, od toga većina u Zagrebu (Agramu) i Osijeku (Esseku). Te su tiskovine važan izvor saznanja o jezičnom, književnom i kulturnom utjecaju doseljenika s njemačkoga govornoga područja na domicilno stanovništvo.

Cilj je Projekta stvoriti preduvjete kako bi se sve novine objavljene na njemačkom jeziku na tlu Hrvatske objedinile u sklopu jednog portala te ih se na taj način učinilo dostupnim istraživačima iz različitih znanstvenih disciplina. Održivost projekta počiva na činjenici da će digitalizati stvoreni u sklopu projekta biti pohranjeni u Knjižnici „Martin Opitz“, odnosno na virtualnoj platformi Digitalnog foruma za Srednju i Istočnu Europu (DiFMOE), u digitalnoj zbirci „Stare hrvatske novine“ Nacionalne i sveučilište knjižnice u Zagrebu te u Muzeju Slavonije u Osijeku. Iznimno vrijedna novinska građa Odjela knjižnice Muzeja Slavonije ovim će projektom biti dostupna istraživačima, a arhivski primjerak pohranjen i zaštićen. Mogućnost iščitavanja i tumačenja svakodnevice grada od druge polovice 19. stoljeća do tridesetih godina 20. stoljeća otkrit će, zasigurno, brojne nove spoznaje o kulturnoj-povijesti grada i njegova neprijepornoga europskog konteksta.

Skip to content