29/03/2017

Susreti ugode: gost dr. sc. Marina Vinaj

1. travnja ugošćujemo dr. sc. Marinu Vinaj, knjižničarsku savjetnicu i voditeljicu Odjela knjižnice Muzeja Slavonije, dobitnicu Kukuljevićeve povelje, koja se od 1968. godine dodjeljuje knjižničnim djelatnicima za dugogodišnji rad i znatne rezultate na unapređivanju knjižničarske djelatnosti, smatra svojevrsnom nagradom za životno djelo u toj struci.

Marina Vinaj rođena Osječanka, koja je rodnom gradu završila osnovnu i srednju školu te nakon završene srednje škole upisala Filozofski fakultet u Zagrebu gdje je stekla zvanje profesora jugoslavenskih jezika i književnosti. Na istom fakultetu stekla zvanje diplomiranog bibliotekara 1989. godine. te 2001. obranila magistarsku radnju pod naslovom Građa za bibliografiju osječkih novina 1848.-1945. i stekla akademski stupanj magistra društvenih znanosti – polje informacijskih znanosti.  2012. godine na istom studiju, obranila je doktorsku radnju, Knjižna zbirka Prandau-Normann kao muzeološki fenomen i stekla naziv doktora znanosti informacijskih i komunikacijskih znanosti, grana muzeologija i knjižničarstvo.

Dr. sc. Marini Vanaj osim samostalnih izložbi sudjeluje i na brojnim izložbenim projektima, stručnim i znanstvenim skupovima, okruglim stolovima. Također na Odjelu za kulturologiju Osječkog sveučilišta je vanjski suradnik i predavač, objavila više desetaka radova u stručnim i znanstvenim publikacijama, dugi niz godina glavna urednica Osječkog zbornika, aktivna u strukovnim udrugama dugogodišnja članica Komisije za muzejske i galerijske knjižnice pri Hrvatskom knjižničarskom društvu, članica Muzejske udruge istočne Hrvatske, Predsjednica Povjerenstva za dodjelu zvanja u knjižničarskoj struci pri Ministarstvu kulture Republike Hrvatske, članica Kulturnoga vijeća Gradskog poglavarstva Osijeka.

Dr. sc. Vinaj svoj rad već niz godina usmjerava na prepoznavanje spomeničke knjižne baštine kao kulturnoga dobra, prijenosi znanja i iskustva budućim generacijama.

Skip to content