11/10/2016

Serija epistemološko-metodičkih radionica o digitalnoj humanistici

Programatski, ove se radionice nadovezuju na inicijalnu pripremnu teoretsku sesiju o obradi knjižnične građe i uporabi CROLIST-a iz srpnja 2016., održanu na Odjelu za kulturologiju, te seriju od pet konsekutivnih radionica s dvadeset studenata Sveučilišnog interdisciplinarnog diplomskog
studija Knjižničarstva, održanih potom u Knjižnici subotičkog Franjevačkog samostana kako bi studentima bio prezentiran najsuvremeniji praktični rad na franjevačkim samostanskim knjižničnim fondovima.

Prigodom ljetnih subotičkih radionica, poseban naglasak stavljen je na sastavljanje novijih knjižničnih fundusnih inventara, posebice interdisciplinarne i multikulturalne dvadesetostoljetne građe tiskane na hrvatskom, njemačkom, mađarskom i srpskom jeziku. Zajedno sa svojim mentorima s Katedre za knjižničarstvo i uz vodstva Gorana Vržine iz servisa ACOS, tom je prilikom proveden i upis selektirane najvrjednije knjižnične rare, odnosno tiskovina od 16. do 18. stoljeća, u Središnji knjižnični katalog Franjevačke provincije svetih Ćirila i Metoda, a izdvojene su i knjige koje valja posebno zaštititi i restaurirati. Nakana je te neprocjenjive regionalne baštinske materijale dokumentirati i naposljetku deponirati u posebnu zbirku, uz fotografije naslovnica reprezentativnih egzemplara i odgovarajuće knjižnične metapodatke.

Četiri predstojeće (konsekutivne) listopadske osječke radionice stoga će se baviti fazama samog procesa neinvazivne digitalizacije, i to kompilacijom potrebne preliminarne projektne dokumentacije, usklađivanjem projektnih ciljeva i troškova, sastavljanjem zbirke fotografija i metapodataka te izgledom digitalizacijskog korisničkog sučelja. Bit će to praktično-teorijski uvod u samu digitalizaciju selektirane građe iz opusa Emerika Pavića.

Radionice će se odvijati svakodnevno od 17. do 20. listopada 2016. Domaćin radionica 17. i 18. listopada 2016. jest Odjel za kulturologiju (Trg Svetog Trojstva 3, P03), a namijenjene su prvenstveno studentima odjelnog smjera Knjižničarstvo te će se odvijati u terminima redovite nastave.

Radionice 19. i 20. listopada 2016. bit će upriličene u prostorima Muzeja Slavonije (Trg Svetog Trojstva 2), te su namijenjene sveukupnoj zainteresiranoj javnosti, uz mogućnost održavanja predavanja i na engleskom jeziku.

Muzej Slavonije u Osijeku, Trg Svetog Trojstva 2, 19. i 20. listopada 2016., 16:00 – 19:00 h

Katalogizacija rare, prevencija/restauracija te kompiliranje bazičnih knjižničnih metapodataka i fotografske dokumentacije- Goran Vržina, direktor, digitalizacijski servis ACOS, Zagreb (19. listopada 2016.)

  • naglasak radionice bit će stavljen na prikaz dosadašnjih iskustava s uspješnom primjenom metoda neinvazivne digitalizacije

Faze procesa digitalizacije- Goran Vržina, direktor, digitalizacijski servis ACOS, Zagreb (20. listopada 2016.)

  • naglasak radionice bit će stavljen na praktični prikaz digitalizacije odabranih djela iz knjižničnog fundusa Franjevačkog samostana u Subotici

Organizator radionica je Odjel za kulturologiju, Katedra za knjižničarstvo Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Skip to content