07/10/2019

Muzejski četvrtak: Simboli i tradicija vizualnog jezika omladine

U sklopu Muzejskoj četvrtka 10. listopada 2019. s početkom u 19:00 sati u postavu gostujuće izložbe „Omladinske radne akcije“ ugostit ćemo dizajnera i pisca Bojana Krištofića i izvršnu direktoricu Volonterskog centra Lejlu Šehić Relić.

Kristofić će, u kontekstu dizajna jugoslavenskih Omladinskih radnih akcija, govoriti o standardno korištenim simbolima i njihovom agitacijskom potencijalu među omladinom, kao i o pokušajima “prevođenja” tradicije vizualnog jezika partizanskog pokreta i Narodnooslobodilačke borbe u svjetonazor pred- i post-šezdesetosmaške omladine koja je ponajviše sudjelovala u radnim akcijama, dotičući se i pojedinih primjera dizajna koji ne ulaze nužno u “žanr” ORA-e, ali su se obraćali približno istoj “publici” s više-manje istim ciljem: poistovjećivanjem s progresivnim stranama jugoslavenskog (kulturnog) projekta, među čijim je vrijednostima kult rada zauzimao posebno mjesto, što je dakako dolazilo do izražaja i u jugoslavenskoj vizualnoj komunikaciji. Bit će riječi i o tome što je od takvog dizajna preživjelo do danas te koje njegove poruke mogu i trebaju biti inspirativne u suvremeno doba. A na temu suvremenog doba i volonterizma više će reći izvršna direktorica Volonterskog centra u Osijeku Lejla Šehić Relić. Naime, program Razvoj volonterstva dio je sustavnog i promišljenog djelovanja Volonterskog centra u cilju uspostavljanja kontinuirane, strukturirane i kvalitetne podrške volonterima, organizatorima volontiranja i drugim dionicima relevantnim za razvoj volonterstva. Time se želi postaviti trajan temelj prenošenju vrijednosti građanskog aktivizma, solidarnosti i humanosti.

Ulaz na događaj je besplatan za sve sudionike, a događaj ujedno obilježava zatvaranje izložbe.

Skip to content