09/11/2018

JUSTNOW SEMINAR ZA NASTAVNIKE

Muzej Slavonije domaćin je seminara pod nazivom “JustNow” koji se održava danas, u sklopu međunarodnoga projekta u kojem surađuju partneri iz Njemačke, Poljske, Hrvatske i Nizozemske. Rezultat te suradnje su izrađeni nastavni materijali koji se bave edukacijom o ljudskim pravima obrađivanjem tema iz povijesti. Dio je tih materijala povezan s temama koje učenici obrađuju u poznatom regionalnom projektu Model International Criminal Court – Western Balkans (MICC WeB), a koje se bave međunarodnim krivičnim pravom, izbjeglicama, evolucijom međunarodnoga okvira zaštite ljudskih prava.

Seminar je namijenjen nastavnicima povijesti, građanskoga odgoja i obrazovanja, razrednicima i nastavnicima ostalih predmeta budući da tema pruža velike mogućnosti među-predmetne korelacije. Predavači na seminaru su Kerim Somun, Lina Jurjević i dr.sc. Maja Nenadović.

Inače, korisne edukativne materijale možete naći na platformi JustNow Ova interaktivna platforma za učenje osmišljena je kao pomoć nastavnicima, onima koji rade s mladima i vršnjačkim edukatorima za aktivno kreiranje i uporabu obrazovnih pristupa prilikom podučavanja o ljudskim pravima, koji su dio “MICC” projekta. Kako bi, inače vrlo apstraktan, pojam ljudskih prava približila mladim ljudima, platforma za učenje nudi različite materijale za različite profile učenika. Platforma nudi planove akitvnosti, vježbe i povijesne kronologije, kao i audio-vizualni sadržaj poput kratkih animiranih filmova pomoću kojih učenici mogu samostalno ili uz pomoć nastavnika učiti o ljudskim pravima, raznolikosti, temeljnima demokratskim vrijednostima te vladavini prava. Pomoću sažetih inovativnih modula za učenje, ovaj alat omogućava provođenje inovativnih, dinamičkih i interaktivnih radionica koje su prilagođene specifičnim zahtjevima.

Skip to content