13/03/2017

Izložba “Baština Baranje u Muzeju Slavonije: kroz Baranju okom, srcem, dušom, lopatom i špahtlom”

Baština različitih regija Republike Hrvatske u Arheološkom muzeju u Zagrebu dugo je planirani projekt, a njegov prvi dio posvećen je Baranji, regiji na istoku zemlje koji je često zanemaren, a vrvi ljepotom i zanimljivostima.

Izložba je nakon Arheološkog muzeja u Zagrebu bila predstavljana u Belom Manastiru u prostorima Centra za kulturu Grada Belog Manastira i u Etnološkom centru baranjske baštine.

U Muzeju Slavonije izložen je dio posvećen bogatoj arheološkoj baštini.

Izložbu čine dvije manje izložbe:

TEKUĆA ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA – BARANJA

Tekuća arheološka istraživanja dugogodišnji su projekt Arheološkom muzeja u Zagrebu, a radi se o putujućoj izložbi plakata koji prikazuju najnovija istraživanja diljem Republike Hrvatske. Izložba se stalno mijenja i nadopunjava novim saznanjima i istraživanjima, a ovom prigodom obuhvatit će lokalitete istraživane na trasi buduće autoceste Osijek-Beli Manastir i značajnije istraživane lokalitete u ostatku Baranje. Ovom izložbom želimo dodatno naglasiti važnost i potencijal Baranje kao izuzetno zanimljive i bogate arheološke regije.

AUTORI TEKSTOVA: Jacqueline Balen, Marko Dizdar, Ivan Drnić, Ana Đukić,Slavica Filipović, Tomislav Hršak, Hrvoje Kalafatić, Dženi Los, Daria Ložnjak Dizdar, Helena Nodilo, Ivan Radman-Livaja, Dragana Rajković, Marina Sečkar, Dinko Tresić Pavičić, Šime Vrkić;  FOTOGRAFIJE: autori  priloga

Građu su ustupili: Institut za arheologiju, Zagreb, Geoarheo d.o.o, Kaducej d.o.o., Arheološki muzej u Zagrebu i Muzej Slavonije

JASA- REZULTATI ZAŠTITNIH ISTRAŽIVANJA LOKALITETA

NOVI ČEMINAC-JAUHOV SALAŠ

Ova izložba premijerno je postavljena u Belom Manastiru u veljači 2016. godine, a donosi preliminarne rezultate arheoloških istraživanja na lokalitetu Novi Čeminac-Jauhov salaš provedenih 2014. i 2015. godine na trasi buduće autoceste A5. Osim arheološkog materijala izloženog u četiri cjeline, izložba uključuje i 3D rekonstrukcije dvaju kuća koje pripadaju razdoblju seobe naroda, a koje je na ovom lokalitetu zastupljeno u najvećoj mjeri. Istom razdoblju pripada i likovni prikaz istočnogermanske žene – rekonstrukcija njezine odjeće i nakita s kojim je pokopana u jednom od grobova na lokalitetu.

ORGANIZATORI IZLOŽBE

Muzej Slavonije, Arheološki muzej u Zagrebu

IDEJNI ZAČETNIK PROJEKTA BAŠTINA U AMZ

Sanjin Mihelić

KOORDINATORI IZLOŽBE

Jacqueline Balen,  Jelena Boras, Ana Đukić

GRAFIČKO OBLIKOVANJE IZLOŽBENIH PANOA

Srećko Škrinjarić

POSTAV IZLOŽBE

Jacqueline Balen, Ivan Troha, tehnička služba MS

AUTORI: Jacqueline Balen, Jelena Boras, Ana Đukić, Anita Ivanković, Marin Mađerić

3D VIZUALIZACIJA STAMBENIH OBJEKATA: Marin Mađerić

REKONSTRUKCIJA ODJEĆE I NAKITA ISTOČNOGERMANSKE ŽENE: Biljana Smolčić

IZRADA KARATA: Jelena Boras

FOTOGRAFIJE: Damir Doračić, Igor Krajcar, Nenad Milić, Josip Zorić

Izložba je otvorena od 9. ožujka 2017. godine i možete pogledati do kraja srpnja 2017. godine.

Skip to content