20/12/2016

dr. sc. Ive Mažuran (1928. – 2016.)

Muzej Slavonije i Državni arhiv u Osijeku pozivaju vas na komemoraciju dr. sc. Ive Mažurana, djelatnika Muzeja Slavonije, ravnatelja Državnoga arhiva u Osijeku te počasnoga građanina grada Osijeka, koja će se održati 20. prosinca 2016. u 12 sati u Muzeju Slavonije, zgrada Glavne straže, Trg Svetoga Trojstva 2 u Osijeku.

Ive Mažuran hrvatski je povjesničar, pisac, arhivist i muzealac. Bio je kustos u Muzeju Slavonije od 1954. do 1960. godine. Danas je ipak poznatiji po svom znanstvenom i istraživačkom radu kojim je dao veliki doprinos u rasvjetljavanju osječke i slavonske prošlosti. Iako rodom Ličanin, dugogodišnjom adresom Zagrepčanin, ipak ga većina veže uz Osijek i Slavoniju.
U Muzeju Slavonije poseban interes pokazao je za srednjovjekovno, tursko i novovjekovno razdoblje osječke i slavonske povijesti. Obnašajući tu dužnost kustosa odradio je nekoliko arheoloških istraživanja i otkrića na području Osijeka i Slavonije, što je uvelike pomoglo rasvjetljavanju i razumijevanju do tada slabo istražene povijesti i prošlosti ovih područja.
Nakon kratkog rada u Muzeju karijeru nastavlja u osječkom arhivu kao glavni arhivist. Tu radi na sređivanju arhivske građe osječke i slavonske povijesti. Time počinje zlatno doba njegovog znanstveno-istraživačkog rada. Najznačajniji je po tome što putuje u Beč i Budimpeštu gdje pronalazi brojne carske, cehovske dokumente, rukopise i povelje o poslijeturskom i novovjekovnom Osijeku, što uvelike rasvjetljava taj pomalo zaboravljeni period osječke povijesti.
Odmah nakon završetka studija u Zagrebu i zapošljavanja u Muzeju Slavonije, Mažuran se počinje baviti, kako će se kasnije pokazati, veoma plodnim znanstvenim i istraživačkim radom. Mnogi kažu da je njegova bibliografija važnija od njegove biografije.
Napisao je preko 100 povijesnih djela, a većina se odnosi na povijest Osijeka i Slavonije. Ive Mažuran bio je samozatajan, povučen i marljiv zaljubljenik u povijest Slavonije, koji je i svoje slobodno vrijeme i vlastita sredstva trošio na otkrivanje, istraživanje i arhiviranje zanimljive povijesti ovih krajeva. Ive Mažuran, unatoč tomu što živi u Zagrebu, i dan danas puno radi i piše o Osijeku i Slavoniji.
Mažuran je najbolji poznavatelj osječke Tvrđe i povijesnih izvora Osijeka. On je bio jedina osoba koja se bavila tematikom novovijekovnog Osijeka u tim godinama. Bitno je spomenuti da takav posao danas radi čitav institut od 20 ljudi, što mnogo govori o njegovom trudu i radu.

Skip to content