Matična djelatnost obuhvaća:

  • stručno-savjetodavnu pomoć muzejima i drugim vlasnicima muzejskih zbirki i muzejske građe
  • unaprjeđenje stručnoga rada u muzejima i podizanje razine zaštite i očuvanja muzejske građe
  • usklađivanje rada i razvitka muzeja i koordinacije rada u Sustavu muzeja
  • stručni nadzor nad radom muzeja
  • druge poslove sukladno Zakonu o muzejima.

Muzej Slavonije je nositelj provedbe matične djelatnosti druge razine za:

  • umjetničke muzeje i muzeje primijenjene umjetnosti / umjetničku građu – matičarka druge razine: Andreja Šimičić, viša kustosica
  • povijesne muzeje / povijesnu građu – matičar druge razine: Ante Grubišić, muzejski savjetnik
  • etnografske muzeje / etnografsku građu – matičarka druge razine: Vlasta Šabić, muzejska savjetnica
  • tehničke muzeje / tehničku građu – matičarka druge razine: Ksenija Katalinić, viša kustosica
  • prirodoslovne muzeje / prirodoslovnu građu – matičarka druge razine: Sanja Vidović, muzejska savjetnica

Više o sustavu matičnoti: MDC

Skip to content