Novim pristupom u edukaciji do nove publike

Muzej Slavonije je najveći muzej općeg tipa u Hrvatskoj, a broji više od 500 tisuća različitih povijesnih predmeta, koji se čuvaju u više od 160 muzejskih zbirki. Posjetite Muzejske postave i saznajte više o materijalnoj i nematerijalnoj kulturnoj baštini grada Osijeka, Slavonije i Baranje. Naša je misija svim posjetiteljima približiti povijesne, ali i suvremene kulturološke vrijednosti. Osnivanjem Odjela za edukaciju i komunikaciju i kreiranjem edukativno – pedagoških programa za sve uzraste sve smo bliži muzejskoj viziji – novim pristupom približiti se novoj publici.

Muzejski pedagog, sam ili u suradnji s muzejskim djelatnicima i ostalim programskim partnerima organizira edukativne izložbe, tematske radionice te izdaje edukativne publikacije. U Muzeju Slavonije provode se samostalni edukativni projekti, a Muzej se uključuje i u edukativne projekte s drugim muzejima, ustanovama i udrugama.

Ciljevi djelatnika edukacijskog odjela Muzeja Slavonije jesu analiziranje potreba posjetitelja, uspostavljanje dugoročnih veza i suradnje između muzeja i drugih odgojno-obrazovnih i kulturnih institucija, te srodnih udruga i stručnjaka,  redovito vrednovanje edukacije radi provjere učinkovitosti i osiguravanja kvalitete edukacije te još mnogo više.

Komunikacijom do novih muzejskih sadržaja

Komunikacija s vama je odnos na kojemu vrijedno radimo. Želimo stvoriti pozitivnu sliku Muzeja Slavonije u javnosti. Praćenjem promjenjivih potreba posjetitelja za kvalitetnom kulturnom ponudom, odjel prilagođava plasman kulturnog proizvoda potencijalnim korisnicima uz kontinuirano prilagođavanje i poboljšanje kvalitete komunikacija i odnosa s javnošću. Odjel surađuje s brojnim vanjskim suradnicima, turističkim i kreativnim agencijama, medijima, strukovnim organizacijama te obrazovnim ustanovama svih razina. Inicira, dogovara, priprema i vodi brigu o provođenju partnerske i sponzorske suradnje. Dogovara različite vidove suradnje poput zahtjeva za snimanjima u prostoru Muzeju, najmu prostora za održavanje koncerata, promocija, izložbi i predavanja, korištenjem tehničke opreme u vlasništvu Muzeja i sl.

Jesenka Ricl, pedagog, voditeljica odjela
Tel: +385 (0)31 328 778
E-mail: jesenka.ricl@mso.hr

Valentina Kezić, pripravnica kustos pedagog

E-mail: valentina.kezic@mso.hr

Za sve informacije i upite vezano uz izložbe i događanja u Muzeju Slavonije kontaktirajte nas isključivo na:

Tel +385 (0)31 250 731
E-mail: info@mso.hr