Je li moja demokracija tvoja demokracija?

Putujuća izložba s osobnim pričama o demokraciji je dio projekta Changing Democracies u kojem je Muzej Slavonije jedan od 13 partnera. Projekt „Changing Democracies“ istražuje kako nam živa povijest Europe može pomoći da razumijemo trenutnu krizu demokracije. Projekt ima za cilj pridonijeti izgradnji zajedničkog europskog prostora sjećanja, gdje se povijesti i sjećanja na komunizam, diktature, otpor, tranzicije, rat i mir mogu komunicirati i istraživati kako bi nam pomogli da bolje razumijemo koji su procesi potrebni da bi demokracija ispunila svoja obećanja i kako se djelovanje i aktivno građanstvo mogu zamisliti na različite načine.

Putujuća izložba je interaktivna, a mogla bi se nazvati i putujućom radionicom. Pored postojećih aktivnosti koje sama izložba pruža, u Muzeju Slavonije će se moći sudjelovati i u još dvije aktivnosti – izborima i (online) igra o borbi protiv govora mržnje.

Izbori i glasanje su jedan od temelja demokracije, a posjetiteljima će se na izložbi omogućiti da na općim, tajnim i slobodnim izborima izraze svoj stav o Muzeju, odnosno njegovim prioritetima u planu rada za 2025. godinu. Prilika je da stvorimo demokratsko okružje u Muzeju i omogućimo posjetiteljima da budu sukreatori muzejskih sadržaja.

Online igra Hate out!  je interaktivni online obrazovni alat koji je razvijen sa svrhom borbe protiv (online) govora mržnje. Posjetitelji će moći preuzmite ulogu graditelja zajednice koji se suočava sa stvarnim životnim scenarijima (online) govora mržnje iz Hrvatske i drugih EU zemalja. Govor mržnje podriva osnovne demokratske vrijednosti, a kroz igru se može naučiti biti kritičniji prema učincima koje reakcije na govor mržnje (na internetu) mogu imati na zajednicu! Igra je razvijena je u sklopu projekta LEAD-Online, na kojem je sudjelovao Centar za mir, nenasilje i ljudska prava u Osijeku, u suradnji s kojim ovo dodajemo izložbi.

Putujuća izložba se otvara 25. lipnja 2024. godine u Muzeju Slavonije, a moći će se sudjelovati u njoj do 11. kolovoza 2024. godine. U vrijeme trajanja izložbe će se održati i nekoliko edukativnih radionica za mlađe (a možda i nešto starije).

Voditelj projektnih aktivnosti te organizator putujuće izložbe u Muzeju Slavonije, kao i popratnih aktivnosti je Denis Detling, viši kustos.

Image


Image


Image


Posjetite izložbu

Je li moja demokracija tvoja demokracija? Dijelimo li iste vrijednosti?

Skip to content