02/05/2015

Usluge

Muzej Slavonije pruža usluge zaštitnih (nadzornih) arheoloških istraživanja, korištenja građe, fotografiranja, ekspertiza, najma prostora te prodaje muzejskih publikacija i suvenira.

Zaštitna (nadzorna) arheološka istraživanja
Zaštitna (nadzorna) arheološka istraživanja se obračunavaju prema radnim satima. Radni sati obračunavaju se fiksno, a svi zavisni troškovi obračunavaju se posebno (fotokopiranje, dnevnice, prijevozni troškovi i dr.). Za arheološka istraživanja koja zahtijevaju stručnu arheološku ekipu izrađuju se posebne ponude, odnosno ugovori u kojima su detaljno razrađene cijene pojedinih stručnih zvanja i poslova. Ponude se izrađuju na zahtjev.

Ekspertize
Muzej Slavonije pruža i usluge izrade ekspertiza. Ekspertize se naplaćuju prema radnom satu.

Korištenje građe Muzeja, fotografiranje
U određenim uvjetima uvid u građu je moguć uz prethodni zahtjev i odobrenje ravnatelja. Za više informacija potražite na linku.
Za komercijalna snimanja i korištenje fotografija i/ili video zapisa u komercijalne svrhe, potrebna je dozvola ravnatelja, uz prethodno nužan pisani zahtjev te eventualno potpisivanje ugovora o korištenju.

Najam prostora
U Muzeju je moguće unajmiti prostor za pojedina događanja. Odobrenje najma prostora daje ravnatelj, a usluga se naplaćuje. Prostore je moguće unajmiti u zgradi Glavne straže (Trg Sv. Trojstva 2) – Atrij i Multimedijalna dvorana.

Uz najam Atrija i Multimedijalne dvorane je moguće dogovoriti 1 – 2 pazitelja te korištenje sljedeće opreme Muzeja: mikrofoni 2x bežični u Atriju i 1x u maloj dvorani, stalak za mikrofon, projektor, računalo (prijenosno), ozvučenje, stolice i stolove i ostale sitnije potrebne materijale (npr. produžni kablovi).

Za više informacija nužno je kontaktirati voditelja marketinga.

Prodaja publikacija i suvenira
Publikacije i suvenire je moguće kupiti u suvenirnici Muzeja Slavonije, a publikacije i suveniri se prodaju prema zasebno utvrđenom cjeniku.