01/09/2017

Dokumenti

OPĆI AKTI:
Statut Muzeja Slavonije

GODIŠNJA IZVJEŠĆA O RADU:
Godišnje izvješće o radu za 2015. godinu
Godišnje izvješće o radu za 2016. godinu
Godišnje izvješće o radu za 2017. godinu

ZAKLJUČCI SJEDNICA MUZEJSKOG VIJEĆA:

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I PLANOVI:

2017
Financijski izvještaj 2017
Obrazloženje financijskog plana 2017

2016
Financijski izvještaj 2016

JAVNA NABAVA:
Plan nabave za 2017. godinu

RAZNI DOKUMENTI I ODLUKE:
Strateški plan Muzeja Slavonije 2016 – 2018
Plan inventarizacije, revizije i registracije zbirki Muzeja Slavonije 2016 – 2018
Opis zbirki Muzeja Slavonije 2016
Cjenik Muzeja Slavonije 2018