11/07/2016

Zgrada Magistrata

Najstarija javna građevina u Osijeku zgrada je Gradskog magistrata i komorske direkcije podignuta u baroknom stilu 1702. godine. Gradski magistrat je naziv za staru gradsku vijećnicu, a u to doba je namijenjena korištenju gradskog poglavarstva, Carske komore i policije. Zgrada je građena kao ugaona jednokatnica s četiri krila koja zatvaraju unutrašnje dvorište. Prema dvorištu je zgrada rastvorena masivnim zidanim arkadama. Muzej Slavonije tada Slobodnog i kraljevskog grada Osijeka je osnovan u Zgradi 1877. godine, a trajno je smješten u njoj od 1946. Godine. Adresa navedene zgrade je ujedno i službena adresa Muzeja.