U ovoj godini obilježavamo 490 godina od stupanja Hrvatskog kraljevsta pod habsburšku krunu. Dva su muzejska predmeta iz Muzeja Slavonije koja možemo dovesti u vezu s tom obljetnicom – veliki voštani pečat austrijskog nadvojvode Ferdinanda Habsburškoga (*1503.+1564.)  i veliki voštani pečat posljednjeg hrvatsko-ugarskog kralja Ludovika II. Jagelovića. Oba pečata su dijelovi nestalih diploma i dar Ivana pl. Bojničića, poznatog hrvatskog heraldičara i povjesničara  Muzeju slobodnog i kraljevskog grada Osijeka iz 1894. godine.

Ferdinand Habsburški 1527. godine izabran je na saboru hrvatskih velikaša u Cetingradu održanom 31.12.1526. i 01.01.1527. godine  za hrvatskog kralja nakon pogibije posljednjeg hrvatsko-ugarskog kralja Ludovika II. Jagelovića na Mohačkom polju 29. 08. 1526. godine. Na saboru slavonskog plemstva u Dubravi kraj Vrbovca za kralja je 06. 01. 1527. godine izabran Ivan Zapolja, što je dovelo do višegodišnjeg građanskog rata.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekstovi pečata:

FERDINA+DG+ARCHIDVX+AVSTRIAE+DVX+BVRGVNDIAE+STIRIAE+KARINTHIAECARNI+WIRT+COMS+TIRO+ET+GORIT.

S(IGILLUM)+SERE(NISSIMI)+PRIN(CIPIS)+D(OMINI)+LODOVICI+DEI+GRACIA+REGIS+HUNGARIE+BOHEMI E+DALMACIE+CROACIE+ETC(ETERA).