U Lapidariju Muzeja Slavonije izložena je zbirka kamenih spomenika, jedna od najbogatijih zbirki Antičkog pododjela Muzeja Slavonije.

Zbirka obuhvaća razdoblje od polovine 1. do kraja 3. stoljeća. Zbirka se sastoji od nadgrobnih spomenika (među kojima se posebno ističe stela Julije Primile i Velagena Ulacija iz 1. st.), žrtvenika (od kojih je najveći je broj žrtvenika posvećen bogu Jupiteru i Silvanu), natpisnih ploča, sarkofaga, skulptura (od koji dio pripada majstorima domaćih mursijanskih radionica), građevnog materijala (baza, stupova, kapitela i pragova), miljokaza i žrvnjeva.

Zbirka kamenih predmeta

Zbirka kamenih predmeta jedna je od najbogatijih zbirki Antičkog pododjela. Predmeti su izloženi u Lapidariju Muzeja Slavonije, a obuhvaćaju razdoblje od polovine 1. do kraja 3. stoljeća. Zbirka se sastoji od nekoliko podzbirki:

  • podzbirka nadgrobnih spomenika: sačuvani su fragmenti titulusa (vojne osobe 2. i 3. st.), stele pronađene na južnoj strani Trga bana Jelačića (najreprezentativije su stela Julije Primile i Velagena Ulacija, 1. st.) i ara carskog prokuratora Emilijana (polovina 2. st.)
  • podzbirka žrtvenika: najveći je broj žrtvenika posvećen bogu Jupiteru, ostalim rimskim božanstvima kao i domaćim (Danuvio, Dravo i Silvan) i orijentalnim božanstvima (Mitra, Kibela, Serapis, Izida, Oziris i Neftis).
  • podzbirka natpisnih ploča: zavjetne i nadgrobne ploče te natpisi o građevinskim radovima u Mursi u 2. i 3. stoljeću (obnova rimskog mosta, izgradnja taberni te obnova i izgradnji proseuhe).
  • podzbirka sarkofaga: dio sarkofaga pripada noričko-panonskom stilu.
  • podzbirka skulptura: dio skulptura pripada majstorima domaćih mursijanskih radionica (Nioba, Ganimed i Perzej). Ljepotom i kvalitetom ističu se skulpture Merkura i Kibele.
  • podzbirka građevnog materijala: sastoji se od kamenih ostataka stupova, baza stupova, kapitela i pragova.
  • podzbirka miljokaza
  • podzbirka žrvnjeva