Stalni postav Prapovijest

Stalni postav prapovijesti u Muzeju Slavonije nalazi se u potkrovlju zgrade Gradske straže te u jednoj prostoriji prvog kata na ukupnoj površini oko 370 m² Kronološkim slijedom prezentirane su sve važnije prapovijesne kulture i kulturne grupe od starijega kamenog doba pa sve do latenskog razdoblja tj. početka naše ere. Stalni postav počinje prikazom razvoja čovjeka i vremenskim razdobljem starijeg kamenog doba ili paleolitika te služi kao uvod u priču o prapovijesti na prostoru Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema. Osnovne informacije pruža i velika lenta vremena na kojoj je prikazana relativna i apsolutna kronologija kultura zastupljenih u postavu te interaktivna karta s popisom lokaliteta. Prikaz neolitičkih kultura, starčevačke i sopotske, upotpunjuje idealna rekonstrukcija neolitičke kuće s pripadajućim inventarom, vitrina koja prikazuje faze proizvodnje neolitičke cijepane kamene industrije te usporedba neolitičkih alatki s današnjim, modernim alatom. Vitrine s predmetima eneolitičkih kultura: lasinjske, retz-gajarske, badenske, kostolačke te vučedolske kulture uz posebnu vitrinu posvećenu „vučedolskom kalendaru“ dio su priče o velikoj Indoeuropskoj seobi te postupnom prelasku na novu sirovinu – bakar. Središnji dio postava predstavlja kulture i kulturne grupe brončanog doba: od vinkovačke kulture i skupine s južnotransdanubijskom inkrustiranom keramikom ranoga brončanog doba, preko daljsko-bjelobrdske skupine, vatinske kulture, kulture grobnih humaka i Belegiš I kulture srednjega brončanog doba, sve do kasnobrončanodobne Belegiš II grupe i više različitih grupa kulture polja sa žarama uz rekonstrukciju paljevinskog groba grupe Barice-Gređani iz rane faze kulture polja sa žarama. Arheološki materijal starijega željeznog doba s grupama Dalj i Martijanec-Kaptol, te kolaž grobova daljske grupe iskopavanih 2010. godine na lokalitetu Batina – Sredno, prikazuje nam promjene nastale u društvu usvajanjem tehnologije obrade željeza. Posebnu cijelinu predstavljaju vitrine u kojima pratimo prikaz razmjene i trgovine u prapovijesti te prikaz razvoja metalurgije. Priču o prapovijesti na prostoru Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema završavamo prikazom materijalne kulture mlađega željeznog doba tj. latensko-keltske kulture uz rekonstrukciju latenske kuće sa lokaliteta Josipovac – Selište. Svaku cjelinu prati ekran sa animacijom koja pokazuje promjene kulturnih grupa na području današnje istočne Hrvatske te regijama koje graniče s njom te utjecajima koji su dolazili na ovo područje. Također se putem animacija, svjetlećih panela i pozadina vitrina daju osnovne informacije o pojedinim razdobljima i kulturama te prehrani, ukrasima, tehnologiji, načinu stanovanja, duhovnom životu, načinu pokopavanja te predmetima za svakodnevnu uporabu.