Serija epistemološko-metodičkih radionica o digitalnoj humanistici

Programatski, ove se radionice nadovezuju na inicijalnu pripremnu teoretsku sesiju o obradi knjižnične građe i uporabi CROLIST-a iz srpnja 2016., održanu na Odjelu za kulturologiju, te seriju od pet konsekutivnih radionica s dvadeset studenata Sveučilišnog interdisciplinarnog diplomskog studija Knjižničarstva, održanih potom u Knjižnici subotičkog Franjevačkog samostana kako bi studentima bio prezentiran najsuvremeniji praktični rad na
-> Continue reading Serija epistemološko-metodičkih radionica o digitalnoj humanistici