Svako korištenje www.mso.hr podliježe ovim Uvjetima korištenja. Dokumenti objavljeni na www.mso.hr smiju se kopirati samo ako se koriste za nekomercijalnu i osobnu upotrebu i samo uz navođenje svih zadržanih napomena i upozorenja o autorskim pravima, drugih upozorenja o vlasništvu bilo koje vrste, te svih ograničenja od odgovornosti koja su na ovoj stranici navedena. Bilo kakvo kopiranje, reprodukcija ili distribucija informacija sadržanih na ovoj stranici i bez prethodnog izričitog odobrenja Muzeja Slavonije (dalje u tekstu: Muzej) je zabranjena.

Muzej će uložiti razumne napore kako bi informacije na ovoj stranici bile točne i aktualne, ali ne daje nikakva jamstva u pogledu njihove točnosti ili potpunosti. Svi korisnici www.mso.hr suglasni su s činjenicom da osobno snose svaki rizik u vezi s pristupom i korištenjem sadržaja ove web stranice.

Muzej neće biti odgovoran ni za kakvu izravnu, slučajnu, posljedičnu ili neizravnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizići iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja www.mso.hr kao i zabilo kakvu pogrešku ili propust u sadržaju ove stranice.

Ova stranica sadržava informacije trećih strana i linkove na druge stranice na internetu nad kojima Muzej nema nikakvu kontrolu. Takve informacije su označene na odgovarajući način uz upućivanje na pravo vlasništva trećih osoba kad smo smatrali da je to obvezno učiniti i gdje god je to bilo provedivo.

Muzej ne daje nikakva jamstva u pogledu točnosti ili bilo koje druge karakteristike takvih informacija i ne preuzima nikakvu odgovornosti za te informacije.

Politika zaštite privatnosti

Muzej poštuje privatnost posjetitelja svojih stranica i prikuplja podatke o identitetu osoba, kao što su ime, adresa, broj telefona ili e-mail adresa samo kad su ustupljeni dobrovoljno. Te podatke Muzej koristi kako bi udovoljio zahtjevima za informacijama i bolje razumio potrebe svojih korisnika s ciljem poboljšanja naših proizvoda i usluga ili za potrebe projekata u kojima Muzej sudjeluje kao nositelj ili kao sudionik.

Muzej izričito izjavljuje da neće prodavati ili na bilo koji drugi način, osim zakonskih i gore navedenih, koristiti prikupljene osobne podatke niti ih prenositi bilo kojoj trećoj strani. Kontakt podatke službenika za zaštitu osobnih podataka možete naći ovdje.

Korištenje kolačića (eng. cookies) – Muzejska web stranica ne koriste kolačiće (eng. cookies).

Muzej pridržava pravo bilo kakve izmjene ovih Uvjeta i izmjene politike zaštite privatnosti, u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga, bez prethodne obavijesti te isključuje svoju odgovornost za moguće posljedice takvih izmjena. Sve promjene bit će objavljene na ovoj stranici.