OTVORENJE IZLOŽBE BARANJSKI ŠOKAČKI VEZOVI AUTORICE VLASTE ŠABIĆ U BELOM MANASTIRU

Izložbu ilustriraju fotografije detalja s narodnih nošnji iz zbirki Muzeja Slavonije, a priredio ju je Etnografski odjel Muzeja Slavonije za Etnološki centar u Belom Manastiru u svrhu obilježavanja pete obljetnice osnutka Centra. Izložba ujedno obilježava upis umijeća izrade baranjskih šokačkih vezova kao nematerijalno dobro u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske 2021. godine.

Tikva mala, a stotinu šara

Muzej Slavonije predstavlja šaranim tikvicama i drugim predmetima ukrašenim istom tehnikom i ornamentikom Zbirku tikvičarstva Etnografskog odjela. Vještina i tradicija ukrašavanja, šaranja tikvica u Hrvatskoj je specifična samo za Slavoniju, […]