Radionice izrade baranjskog šokačkog veza u Muzeju Slavonije

U suradnji s članicama KUD-a „Seljačka sloga“ iz Gajića Evom Balatinac i Evom Kostolić u prostorijama Muzeja Slavonije sudionici radionice imat će priliku naučiti u tri dana kako šivati, porubiti te izraditi određeni oblik na platnenom materijalu. Na radionici će biti zastupljen prepoznatljiv baranjski šareni vez u karakterističnoj kombinaciji naizmjenično crvene, plave i crne boje, u tehnici veza brojem.