OTVORENJE IZLOŽBE BARANJSKI ŠOKAČKI VEZOVI AUTORICE VLASTE ŠABIĆ U BELOM MANASTIRU

Izložbu ilustriraju fotografije detalja s narodnih nošnji iz zbirki Muzeja Slavonije, a priredio ju je Etnografski odjel Muzeja Slavonije za Etnološki centar u Belom Manastiru u svrhu obilježavanja pete obljetnice osnutka Centra. Izložba ujedno obilježava upis umijeća izrade baranjskih šokačkih vezova kao nematerijalno dobro u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske 2021. godine.

Radionice izrade baranjskog šokačkog veza u Muzeju Slavonije

U suradnji s članicama KUD-a „Seljačka sloga“ iz Gajića Evom Balatinac i Evom Kostolić u prostorijama Muzeja Slavonije sudionici radionice imat će priliku naučiti u tri dana kako šivati, porubiti te izraditi određeni oblik na platnenom materijalu. Na radionici će biti zastupljen prepoznatljiv baranjski šareni vez u karakterističnoj kombinaciji naizmjenično crvene, plave i crne boje, u tehnici veza brojem.