Od osnutka Muzeja slobodnog i kraljevskog grada u Osijeku, 1877. godine prikupljala se prirodoslovna građa koja je čuvana unutar različitih muzejskih odjela do 1994. godine kada je Ministarstvo kulture Republike Hrvatske osnovalo Prirodoslovni odjel.

Prikupljanje, čuvanje, zaštita, prezentacija i obrada prirodoslovne muzejske građe, edukacija i popularizacija prirodoslovlja, te obavljanje stručnih i znanstvenih istraživanja u funkciji vrednovanja i zaštite prirodne baštine Republike Hrvatske aktivnosti su Odjela.

Prirodoslovni primjerci okupljeni unutar Zbirke fosilnih kralježnjaka, Zbirke fosilnih beskralježnjaka, Zbirke fosilnog bilja, Zbirke minerala, Zbirke stijena, Zbirke sisavaca, Zbirke ptica, Zbirke vodozemaca i gmazova, Zbirke riba, Zbirke kukaca, Zbirke mekušaca, Zbirke beskralježnjaka, Zbirke uzoraka muzejskih štetnika, Zbirke višeg bilja i Zbirke nižeg bilja sakupljeni su terenskim istraživanjima, darovima i otkupima.

Djelatnica:

Sanja Vidović, muzejska savjetnica, voditeljica odjela
Tel: +385 (0)31 250 739
E-mail: sanja.vidovic@mso.hr