Muzejska knjižnica nastaje istovremeno s osnutkom Muzeja slobodnog i kraljevskog grada u Osijeku, 1877., prateći fond utemeljujućih zbirki arheološke, numizmatičke i povijesne literature. Zalaganjem kustosa nastavili su se bogatiti fondovi stručne literature, ali i širiti građa i na nove zbirke etnografske i povijesno-umjetničke građe. Fond knjižnice osječkoga muzeja vremenom se sve više bogati i zavičajnom građom, uz daljnje redovito popunjavanje stručnom muzeološkom literaturom.

Nakon Drugoga svjetskog rata, osnutkom i djelovanjem KOMZA-e, osječki je muzej bio zadužen voditi brigu o napuštenim slavonskim dvorcima i evidentirati kulturno-povijesni materijal koji će biti dopremljen u Muzej.

Posebno obogativši knjižni fond, Muzej je došao do građe bivših ustanova i društava (Knjižnice Gradskoga načelstva, Trgovačko-obrtničke komore), ali i do knjižnica vlastelinskih obitelji Prandau-Normann iz Valpova i dijela knjižnice obitelji Pejačević iz Našica.

Knjižnica intenzivira nabavku stručne literature pokretanjem međuknjižnične razmjene muzejskoga glasila Osječki zbornik, koji izlazi od 1942. godine, te redovitim otkupima i darovima kojima se popunjavaju spomenički i zavičajni fondovi.

Veliki značaj, unutar muzejske knjižnice, dan je zavičajnim zbirkama u kojima se može pratiti život jednoga područja, njegova povijest, priroda, socijalno stanje, politička struktura, umjetničko stvaralaštvo, znamenite sugrađane, tradicija, običaji.

Stručni i znanstveni rad muzejskih knjižničarki dr. sc. Danice Pinterović, Marije Malbaše i mr. sc. Vesne Burić umnogome je odredio knjižnicu Muzeja Slavonije – jednom od najvrjednijih i najbogatijih muzejskih knjižnica u nas.

Zbirke voditeljice Marine Vinaj, knjižničarske savjetnice: Gimnazijska zbirka, Zbirka Weissmann, Zbirka molitvenika, Zbirka Prandau – Normann, Zbirka udžbenika, Zbirka Pinterović, Zbirka novina.

Zbirke voditeljice Ivane Knežević Križić, više knjižničarke: Zavičajna zbirka Essekiana, Zbirka Gradskog načelstva, Zbirka sitnog tiska, Zbirka svetih sličica, Zbirka osmrtnica, Zbirka kalendara.

Priručna stručna knjižnica.

Zavičajna zbirka Essekiana

Osječke novine/Esseker-Zeitungen

Način ostvarivanja uvida u knjižničnu građu Muzeja Slavonije

Djelatnici:

dr. sc. Marina Vinaj, knjižničarska savjetnica, voditeljica odjela
Tel: +385 (0)31 250 740
E-mail: marina.vinaj@mso.hr

Ivana Knežević Križić, viša knjižničarka
Tel: +385 (0)31 250 740
E-mail: ivana.knezevic@mso.hr

Gordana Radojčić, knjižničarka
Tel: +385 (0)31 250 740
E-mail: gordana.radojcic@mso.hr

 

Muzejska knjižnica i čitaonica
Trg Ivana Pavla II br.1
Tel: +385 (0)31 328 719