Prijavi posjet knižnici

IZVJEŠTAJ Realne gimnazije

(1912)

Izvještaj kr. Realne gimnazije i s njom spojene kr. Trgovačke aka­demije u Osijeku za školsku godinu 1911./12. Osijek, Tiskom Julija Pfeiffera, 1912.

8° 167 str. (M S O)

IZVJEŠTAJ Velike gimnazije

(1912)

Izvještaj kr. Velike gimnazije u Osijeku za školsku godinu 1911/12. Osijek, Tiskom Julija Pfeiffera, 1912.

8° 44 str. (M S O)

JAGDGESETZ

(1912)

Das Jagd-Gesetz für die Königreiche Kroatien und Slavonien vom 27. April 1893. Zweite Auflage. Essegg, Druck von Cail Laubner, 1912.

8° 32 str.+2 tabele (M S O)

KACZAGJUNK

(1912)

Kaczagjunk. Mindenfeie jöizü vice, humoros elbeszeles, töiteneti adoma gyüjtemenye szamos keppel. Szerkeszti es kiadja Poliany Zoltän, a „Szlavöniai Magyar Ujsäg" szerkesztöje es tulajdonosa. Nyom. a „Szlavöniai Magyar Ujsäg" könyvnyomdäjäban. Osijek, [1912].

8° 212 str. sa si. (*M S O)

Godina zabilježena na knjizi rukom.

KROATISCHE Landesbank

(1912)

Kroatische Landesbank A. G. Osijek 1911. Übersetzung des kroa­tischen Originales. Osijek, 1912. <Buchdruckerei Karl Laubner)

8° 32 str. (M S O)

To je izvještaj za 3. glavnu skupštinu; omotni naslov.

MAGJER, Rudolfo Franjin

(1912)

»Hrvat. Spjevao Rudolfo Franjin Magjer. Uglazbio Edo Tuma. <Preštampano iz „Novi zvuči"). [Osijek, 1912].

8° 2 I. nepag. (M S O)

Naslov nad tekstom.

(1912)

Rudolfo Franjin Magjer: Novi zvuči. Treća knjiga pjesama „Porivi". Drugo popunjeno i ispravljeno izdanje. Komisionalna naklada knjižare Rad. Bačića u Osijeku, 1912. <Prva hrvatska dionička tiskara.)

8° VIII + 91 str. (M S O)

(1912)

Rudolfo Franjin Magjer: Novi zvuči. Treća knjiga pjesama „Porivi". Treće popunjeno izdanje 1912. <U Osijeku, Prva hrvatska dionička tiskara).

8° XV + 143 str. + 64 str. Književne obznane, ocjene, oglasi... (M S O)

(1912)

Književne bilješke. Svezak I. Pribilježio Rudolfo Franjin Magjer. <Prva hrvatska dionička tiskara, 1912.)

8° 75 str. + 11. (M S O)

(1912)

Književne obznane, ocjene, oglasi. [Osijek, 1912.]

8° 64 str. (MSO)

Izašlo kao prilog uz „Novi zvuči", 3. izdanje v. br. 1814.

(1912)

Bosna i Hercegovina s prirodnih krasota opisana i ocrtana. Složio: Rudolf barun Maldini Wildenhainski. U Osijeku, Tisak i naklada Ljudevita Szeklera, <1912>.

4° 83 str. (M S O)

(1912)

Uputa u sabiranju i čuvanju leptira, njihovih gusjenica i kukuljica. Preveo i uredio Rudolf barun Maldini Wildenhainski. U Osijeku, Tisak i naklada Ljudevita Szeklera, [1912.]

8° 91 str. (M S O)

Godina zabilježena u katalogu NSB.

(1912)

Rudolf barun Maldini Wildenhainski: Uzdisaji. Pjesme. Sa slikom pjesnikovom. Osijek, Tisak i naklada Ljudevita Szeklera, [1912].

8° 96 str. (M S C)

MENETRENDKONYV

(1912)

Szlavoniai dravavideki h. e. vasut. Menetrendk6nyv. I. Eszek— Belišće—Noskovci. II. Belišće—Prandauovci. III. Moslavina—Vo-čin. IV Vorosmajor—Orahovica. V. Humljani—Drenovac. Exvenyes: 1912. evi majus ho l-tol. <Eszek, Nyom. Laubner Karoly>

8° 131 + (1) str. (Ž M B)

(1912)

Osvrt na, razvoj narodnoga gospodarstva u području Trgovačko--obrtničke komore za Slavoniju u Osijeku tečajem godine 1911. — <Rückblick auf die Entwicklung der Volkswirtschaft im Bezirke der Handels- und Gewerbekammer für Slavonien in Osijek im Jahre 1911. Uebersetzung aus dem kroatischen Originale.) U Osijeku, Tiskom Julija Pfeiffera, 1912.

8° 183 str. (M S O)

Njemački dio ima posebnu nosi. stranicu; paginacija se nadovezuje na krv. dio.

PERIĆ, Josip Vergilij

(1912)

O sveopćoj pučkoj prosvjeti. (Govor pri blagoslovu nove sgradje za pučku i gradjansku školu u Imotskom dne 4. listopada 1911.) Na­pisao prof. J. V. Perić <Izvanredno izdanje „Kluba hrvatskih knji­ževnika" u Osijeku. Knjiga peta. Tisak Prve hrvatske dioničke tiskare, 1912.)

8° 41 str. (M S O)

PRAVILA Hrvatskog kazališnog

(1912)

Pravila Hrvatskog kazališnog društva u Osijeku. <Drugo izdanje) Osijek, 1912.

8° 16 str. (M S O)

PRORAČUN obćine

(1912)

Proračun obćine si. i kr. grada Osijeka domaćega gospodarstva, gradskih zaklada i zaklada stojećih pod rukovanjem iste. Za godinu 1913. Osijek, Tvrdja, Tiskarski zavod Ferde Hölblinga, 1912.

4°. (MS O)

PRORAČUN za izgradnju

(1912)

Slob. i kr. grad Osijek. Kgl. Freistadt Osijek. Proračun [za izgradnju kanalizacije]. Ugovor. Ličbeni uvjeti. Gradjevni obći i posebni uvjeti. Ponuda. — Kostenvoranschlag. Vertragsfcrmular. Licitationsbe-dingnisse. Allgemeine und besond. Baubedingungen. Offert. <Osijek, 1912.)

4°. (M S O)

Bez oznake tiskare, omotni naslov-datirano ¡912. Mapa sa 8 priloga: Ponudbeni proračun: A Sabirač, BI Gornji grad, Cl Novi grad i tvrdja, Dl Donji grad. — nepag. tekst hrv. i njem. Ličbeni uvjeti za jeftinbenu raspravu glede generalne kana­lizacije si. i kr. grada Osijeka. — 5 str. hrv. i njem. Obćeniti i posebni gradjevni uvjeti za izvedenje kanalizacionih radnja grada Osijeka. — 20 str. hrv. i njem. Ugovor. — nepag. 5 l. hrv. i njem. Ponuda. — nepag. 2 l. hrv. i njem.

(1912)

O razumnoj hranidbi krava muzara osobitim obzirom na nadzor krava muzara i na Soja-grah. Napisao: Franjo Sallawitz nadzornik krava muzara povjerbinskog vlastelinstva grofa Eltza u Vukovaru. (Sa njemačkog preveo G. pl. Ilić). Posebni otisak iz „Gospodara". Naklada Hrv. slavon. gospodarskoga društva k. s. z. u Osijeku, 1912.

8° 30 str. (M S O)