Prijavi posjet knižnici

ILUSTROVANI kalendar

(1935)

Ilustrovani kalendar za godinu 1935. I. God. <Jugoslovenska za­stava) Izdaje „Jugoslovenska zastava", Osijek, Štamparija Fried-mann.

8° 160 str. +8 1. (M S O)

IZLOŽBA

(1935)

Druga izložba planinarske i umjetničke fotografije u priredbi Hrv planinarskog društva Podruž. Jankovac u Osijeku 8.—15. IX. 1935 Povodom Desetgodišnjice 1925—1935. <Foto sekcija podružnice „Jankovac". Osijek, Hatnik i Grau)

8° 14 str. nepag. + oglasi. (M S O)

IZVJEŠTAJ sokolskog društva

(1935)

Izvještaj sokolskog društva Osijek Matica o radu u godini 1934. sa historijatom društva. Osijek, Tisak štamparije Antun Rott [1935].

8° 80 str. (M S O)

IZVJEŠTAJ mješovite građanske

(1935)

Izvještaj Državne mješovite građanske škole „Štrosmajer" u Osijeku za školsku godinu 1934—1935. <Osijek, Tiskara Eugen Sekler, 1935).

8° 72 str. (M S O)

IZVJEŠTAJ trgovačke akademije

(1935)

Izvještaj Državne trgovačke akademije u Osijeku za školsku godinu 1934/35. Osijek, Tisak Štamparskog zavoda Krbavac i Pavlović, <1935>.

8° 61 str. (M S O)

Omotni naslov.

IZVJEŠTAJ za poslovnu godinu

(1935)

Gradska štedionica općine slobodnog i kraljevskog grada Osijeka u Osijeku. Izvještaj za poslovnu godinu 1934. [Osijek, 1935].

4° 15 str. nepag. (M S O)

Bez oznake tiskare.

(1935)

Drž. muška realna gimnazija u Osijeku. Izvještaj za školsku godinu 1934/35. Osijek, Tisak Štamparskog zavoda Krbavac i Pavlović, <1935>.

8° 89 str. (M S O)

IZVJEŠTAJ za školsku godinu

(1935)

Državna mješovita učiteljska škola i učiteljska vježbaonica u Osijeku. Izvještaj za školsku godinu 1934—35. Osijek, Tisak Štamparskog zavoda Krbavac i Pavlović, <1935>.

8° 51 str. (M S O)

IZVJEŠTAJ za školsku godinu

(1935)

Državna ženska realna gimnazija u Osijeku. Izvještaj za školsku godinu 1934—35. Osijek, Tisak Štamparskog zavoda Krbavac i Pavlović, 1935.

8° 57 str. (M S O)

JUGOSLOVENSKI radiološki sastanak

(1935)

Drugi jugoslovenski radiološki sastanak Beograd 18. 19 i 20 maja 1935. Izvještaj, Redakcioni odbor prof. Dr. L. Popović, Zagreb; priv. doc. Dr. S. Janković, Beograd; Dr. A. Simić, Beograd. Beo­grad <Osijek, Štamparski zavod Krbavac i Pavlović) [1935].

4° 544 + VII str. + 2 table (M S O)

KALENDAR

(1935)

Kalendar 1935. Osijek, Tisak Građanske tiskare.

8° 32 str. (M S O)

Omotni naslov.

KULUNDZlĆ, Zvonimir

(1935)

Biblioteka Problem Bata. Kolo I. Knjiga 1. Zvonimir Kulundžić: 15 mjeseci kod Bate. <Urednik, izdavač i vlasnik Zvonimir Ku­lundžić. Osijek, Štampa A. Rott, 1935).

8°, 20 str. (M S O)

Omotni naslov. Postoji i drugo izdanje iz iste godine.

KULUNDŽIĆ, Zvonimir

(1935)

Biblioteka Problem Bata. Kolo 1. Knjiga 2. Zvonimir Kulundžić: Kako se korumpira javna riječ. Bata i naša štampa. <Urednik, vlas­nik i izdavač Zvonimir Kulundžić, Osijek. Osijek, Štampa Petar Kes, 1935).

8° 24 str. (M S O)

LADENHAUSER, Viktor

(1935)

Savremeno tjelesno vježbanje u Osnovnoj školi podešeno za osnovne škole na selu. Prema propisanom nastavnom planu i programu priredio Viktor Ladenhauzer nastavnik gimnastike Drž. muš. real. gimnazije u Osijeku. Osijek, Tisak Štamparskog zavoda Krbavac i Pavlović, 1935.

8° 33 str. + 11. (M S O)

MADER, Robert

(1935)

Potpuni ljudi. Ozbiljna riječ katoličkom narodu, napose katoličkoj mladeži. Napisao Robert Mader, preveo Bogoljub Strižić. II. izdanje. Osijek, Tisak i naklada Prve hrvatske dioničke tiskare, 1935.

8° 81 str. + 11. (M S O)

MAGJER, Rudolfo Franjin

(1935)

Učiteljski i drugi epigrami. Spjevao Rudolfo Franjin Magjer. Osijek, Tiskara Lechner i Vuksan, 1935.

8° 114 str. +61. (M S O)

NARODNI kalendar

(1935)

Narodni kalendar čiče Grge Grgina iz Grginaca 1935. Osijek, Naklada „Hrvatskog lista". Rotacioni tisak Građanske tiskare.

8° 320 str. (M S O)

OSVRT

(1935)

Osvrt na osječku izložbu likovne umjetnosti 2.—13. XI. 1935. Osijek, Tisak Štamparskog zavoda Krbavac i Pavlović, 1935.

8° 15 str. (M S O)

Sadrži članak: Oto Švajcer, Osječki umjetnici na likovnoj izložbi u Osijeku.

POPOVIĆ, Milivoj

(1935)

Našička afera pred sudom. Govor advokata Dr. Milivoja Popovića zastupnika oštećenih stranaka. I. Knjiga. <Osijek, Prva hrvatska dionička tiskara), 1935.

8° 139 str. +2 1. (M S O)

PRAVILA

(1935)

Društvo prijatelja Njemačke Osijek. Pravila. 1935. <Osijek, Prva hrvatska dionička tiskara u Osijeku), [1936].

8° 15 str. (M S O)

Pravila potvrđena 1936.