Prijavi posjet knižnici

POSLOVNI izvještaj

(1922)

Gradska štedionica općine slob. i kralj, grada Osijeka. Poslovni izvješ­taj za godinu 1921. (Osijek, Tisak A. Nagoda, 1922.)

4° 7 str. nepag. (M S O)

POSLOVNO izvješće

(1922)

Slavonska agrarna štedionica d. d. Poslovno izvješće o godini 1921. za X. redovitu glavnu skupštinu koja će se održati u Osijeku, dne 12. ožujka 1922. Osijek, Građanska tiskara d. d.

4° 11 str. nepag. (M S O)

PRAVILA Čehoslovačka beseda

(1922)

Stanovv vzdelavaciho-zabavniho spolku „Československa beseda" v Osijeku I. Pravila obrazovno-zabavnoga društva „Čehoslovačka beseda" u Osijeku I. [Srpska štamparija u Osijeku]

8° 31 str. (H AO)

Pravila odobrena 1922; tekst na češkom i hrvatskom jeziku.

PUČKI kalendar

(1922)

Pučki kalendar za godinu 1922. Izdaje Podravska naklada kalendara, Darda, Jugoslavija. Naručuje se i dobiva kod tvrtke „Lustig", Osijek. <Hrv. štamparski zavod d. d. Podr. Osijek)

8° 96 str. (M S O)

RECHNITZ, Emil

(1922)

Kako da othranjujem, njegujem i odgajam svoje dijete u prvoj godini života? Pet predavanja za pouku majkama i budućim majkama. Napisao Dr. Emil Rechnitz. Sa 31 slikom. Osijek, Hrvatski štam­parski zavod d. d., 1922.

8° 54 str. (M S O)

RECHNITZ, Emil

(1922)

Wie soll ich mein Kind im ersten Lebensjahr ernähren und erziehen? Fünf Vorträge zur Belehrung der Mütter und zukünftiger Mütter. Von Dr. Emil Rechnitz. Mit 31 Bildern. Zagreb—Osijek, Hrvatski štamparski zavod d. d., 1922.

8° 70 str. (M S O)

SCHERZER, Ivan

(1922)

Neufeldovi riječnici. Srpski-Hrvatski-Njemački i Njemački-Srpski--Hrvatski s naznakom izgovora i naglasa od Prof. Ivana Scherzerà. 10. izdanje. Naklada-Verlag : Hrvat, štamparski zavod d. d. Zagreb —Osijek, [1922].

16° VIII + 302 + 314 str. (M S O)

U jednom svesku. Godina prema oglasu u Hrvatskom listu 5. 5. 1922.

SCHWARZ, Gavro

(1922)

Molitve zadušnice u hramu izraelske općine zagrebačke. Sastavio profesor Dr. Gavro Schwarz. Izdala Hevra-Kadiša u Zagrebu. Osijek, Tiskom Hrvatskog štamparskog zavoda d. d. Podružnica u Osijeku, 1922.

8° 8 str. (MSO);

Sa hebrejskim dijelovima teksta.

SLUŽBENI vozni red

(1922)

Slavonska podravska željeznica. Službeni vozni red. I. Osijek— Belišće—Vočin. II. Belišće—Prandauovci. III. Moslavina—Crnac —Noskovci. IV. Mislavac—Orahovica. V. Humljani—Slat. Dre-novac. VI. Priključna tabela. Vrijedi od 1. juna 1922. (Osijek, Štamparija A. Rott), 1922.

8° 47 + (1) str. (Ž M B)

(1922)

S. Sviridenko: Iza. Roman iz doba preselenja naroda. S ruskog preveo: Peroslav Ljubić. Osijek, Štamparija Antuna Rotta, 1922.

8° 51 str. (M S O)

SZOMAHAZY, I./Stjepan/

(1922)

Frankova biblioteka Broj 1. I. Szomahazv: Tipkačica. Izdaje Fran-kova tiskara Osijek. <Osijek—Zagreb, 1922).

4° 32 str. (M S O)

Omotni naslov.

TALIJANSKE novele

(1922)

Knjižnica „Hrvatskog Lista" u Osijeku. Broj 2. Talijanske novele modernih autora. Preveo T. D. Osijek, Naklada „Hrvatskog Lista". Tisak Građanske tiskare, 1922.

8° 96 str. (M S O)

UPLATNA knjižica

(1922)

Uplatna knjižica za psetarinu i Pouka o bjesnoći. Izdana po uprav­nom odboru županije virovitičke u Osijeku s obzirom na provedbu statuta o držanju pasa i o potezu na pse, valjan za cijeli obseg županije virovitičke. Osijek, Tisak umjetno knjigotiskarskog zavoda Ljudevita Seklera, <1922>.

8° 24 str. + skrižaljke za uplate. (Privatno vlasništvo)

VJEŽBOVNIK

(1922)

Orlovska knjižnica. Tehnički dio. Svezak 1. Vježbovnik. Prvo hrvat­sko izdanje prevedeno i prerađeno prema drugom popunjenom slovenskom izdanju. Redovne i proste vježbe. Osijek, Nakladnik: Osječko orlovsko okružje. Tisak Prve hrvatske dioničke tiskare, 1922.

8° 90 str. + 11. (M S O)

ZAKON o izboru

(1922)

Zakon o izboru narodnih poslanika za Narodnu skupštinu kralje­vine Srba, Hrvata i Slovenaca. Osijek, Hrvatski štamparski zavod d. d. Podružnica Osijek, <1922>.

8° 44 str. (M S O)

BAAR, J.Š.

(1923)

Župnikova gazdarica. Češki napisao J. Š. Baar. Preveo S. Rakošev. Predgovor napisao A. Matasović. Osijek, Tisak i naklada Prve hrvat­ske dioničke tiskare, 1923.

8° 148 str. (M S O)

(1923)

Državno dobro „Belje". Opšti podatci za 1923. godinu. Izdaje di­rekcija državnog dobra „Belje". Kneževo, oktobar 1923. Osijek, Tisak Hrvatskg štamparskog zavoda d. d. Podružnica Osijek.

8° 44 str. + 1 1. + 1 karta. (M S O)

DVADESETPETOGODIŠNJICA

(1923)

Dvadesetpetogodišnjica umjetničkog rada Ace Gavrilovića člana i redatelja Narodnog kazališta u Osijeku 11. januara 1923. Osijek, Štamparija Antuna Rotta.

4° 4 str. nepag., sa si. glumca. (M S O)

EINSTEIN, Albert

(1923)

Albert Einstein: Geometrija i iskustvo. Prošireno izdanje svečanog predavanja održanog na pruskoj akademiji znanosti u Berlinu na 27. januara 1921. Preveo: Velizar Sofić. <Osijek, Tiskom Hrvatskog štamparskog zavoda d. d. podružnica Osijek, 1923.)

8° 15 str. (M S O)

GODIŠNJE izvješće

(1923)

Godišnje izvješće Osječko-gornjogradskog dobrovoljnog vatrogasnog društva. Za godinu 1922. Osijek, Štamparija A. Rott, 1923.

8° 35 str. (M S O)

Omotni naslov.