Prijavi posjet knižnici

POSLOVNO izvješće

(1918)

Osječka konjska željeznica dion. društvo. Osijeker Pferdebahn Ak­tien-Gesellschaft. Poslovno izvješće za god. 1917. Geschäftsbericht für 1917. Budapest Korvin Testverek, 1918.

4° 11 str. nepag. (MS O)

Datirano u Osijeku, tiskano u Budimpešti.

PRAVILA društva „Đački dom"

(1918)

Pravila društva ,,Đački dom" u Osijeku. Tisak Hrv. štamparskog zavoda d. d. Podruž. u Osijeku, 1918.

16° 13 str. (M S O)

PRAVILA „Hrvatskog radiše"

(1918)

Pravila „Hrvatskog radiše" u Zagrebu ujedno radnoga odbora u Osijeku. Osijek, Tiskom Ljudevita Szeklera, 1918.

16° 15-f-/l/str. (MSO)

PROHASKA, Dragutin

(1918)

Dr. Dragutin Prohaska: O pjesniku slobode. Studije o književnom radu Ive Vojnovića povodom njegove šćstdesetgodišnjice. Osijek, Naklada R. Bačića. Hrv. štamparski zavod d. d. Podružnica u Osijeku, [1918].

8° 90 str. + l 1. (MSO)

Godina po: Prohaska, Pregled suvremene hrvatsko-srpske književnosti.

RAZMJERA

(1918)

OsieČka štedionica. Essegger Sparkassa. 50. Razmjera, račun gubi­taka i dobitaka za godinu 1917. Bilanz, Verlust- und Gewinn-Conto vom Jahre 1917. U Osijeku, Tiskom Ljudevita Szeklera, 1918.

4° 15 str. nepag. (M S O)

RECHNUNGSABSCHLUSS

(1918)

Rechnungs-Abschluss der Slavonischen Agrar-Sparkassa A.-G. zur Vorlage an die VI. ordentliche Generalversammlung abgehalten in Osijek, am 17. März 1918. Osijek, Druck von Karl Laubners Nachfolger Antun Rott, [1918].

4° 18 str. nepag. (M S O)

ROTT, Leopoldine

(1918)

Die Familie Nordwig. Roman von Leopoldine Rott. Osijek, Druck von Anton Rott, 1918.

16° 128 str. (M S O)

Nedovršeno.

ROTT, Leopoldine

(1918)

Karin. Skizze aus dem Fischerleben von Leopoldine Rott. Osijek, Druck von Anton Rott, 1918.

16° 17 str. (M S O)

SLUŽBENI naputak

(1918)

Službeni naputak za osoblje obrtne željeznice Normanci-Živčane. Osijek, Tiskom Prve hrvatske dioničke tiskare, 1918.

8° 67 str. (M S O)

ŠUMANOVIĆ, Ante

(1918)

Živio hrvatski kralj Petar! Kralj Srba, Hrvata i Slovenaca. Za hr­vatske seljake. Sastavio Ante Hrvatinić Hrvat iz Osijeka [tj. Ante Šumanović.] Čisti prihod za narodni porez. Osijek, Tiskara D. Laubnera naslj. A. Rott, [1918].

8° 22 str. (M S O)

Godina prema bilješci na knjizi.

(1918)

Živio hrvatski kralj Petar! Kralj Srba, Hrvata i Slovenaca. Za hr­vatske seljake. Sastavio Ante Hrvatinić-Šumanović Hrvat iz Osijeka. Druga naklada. Čisti prihod ide za narodni porez. Osijek, Tiskara D. Laubnera naslj. A. Rott, [1918].

8° 24 str. (M S O)

Godina prema bilješci na knjzii.

TURK, Dragan

(1918)

Dragan Turk: Oslobođenje i ciljevi. Osijek, (Tisak Hrvatskog štam­parskog zavoda d. d. Podružnica u Osijeku), 1918.

8° 25 str. (M S O)

VOJNOVIĆ, Ivo

(1918)

Dubrovačka trilogija. Četvrto izdanje knjižare Radoslava Bačića. Osijek, <Tiskom D. Laubnera naslj. Antuna Rotta u Osijeku), 1918.

8° 142 str. (M S O)

BARBARIĆ, Mladen

(1919)

KaraŠica kuda teče . . . Crtice s puta višega ženskoga liceja u Osijeku. Napisao Mladen Barbarić. Osijek, Tiskom Prve hrvatske dioničke tiskare, 1919. (Izvanredno izdanje Kluba hrvatskih književnika u Osijeku).

8° 28 str. (M S O)

BARBARIĆ, Mladen

(1919)

Povjest crkve iločke. Napisao: O. Mladen Barbarić Osijek. (Pre-štampano iz almanaha i kalendara „Jeka od Osijeka" za godinu 1919. XX. knjiga izvanrednog izdanja Kluba hrvatskih književnika u Osijeku. Osijek, Tiskom Hrvatskog štamparskog zavoda d. d. Podružnica Osijek). [1919].

4° 32 str. (M S O)

BOLJŠEVIZAM

(1919)

Bolješvizam od Dra M. K. Osijek, Tisak i naklada Frankove tiskare, [1919].

8° 10+1 str. (MSO)

Podatak o godini Vj. Celestina.

ČUTUKOVIĆ, Konstantin

(1919)

Biblioteka socijološkog društva Osijek. Svezak I. Pogled na kulturu društva. Prvi dio. Predavanje inž. Konstantina Čutukovića od 16. studena 1919. U Osijeku, Naklada socijološkog društva Osijek. Tisak Prve hrvatske dioničke tiskare, <1919>.

8° 32 str. (M S O)

(1919)

Ljuboje Dlustuš. Pitanje života. Preštampano iz „Hrvatske obrane". Osijek, Prva hrvatska dionička tiskara, [1919].

8° 14 str. (M S O)

Izlazilo u Hrv. obrani br. 212—215/1919.

GOSPODINE

(1919)

Gospodine! Što jeste čovjek, da se njega sjećaš? [Osijek, Tiskara Lj. Szekler, 1919].

8° 2 1. nepag. (M S O)

Židovska posmrtna molitva; godina rukom zabilježena na viđenom primjerku, tiskara utvrđena usporedbom.

ISKAZ poslovanja

(1919)

Štedno i predu jamno društvo I. opće činovničke zadruge u Osijeku. 47. Iskaz poslovanja Štednog i predu jamnog društva I. opće činov­ničke zadruge u Osijeku za godinu 1918. U Osijeku, Tisak Lju­devita Szeklera, <1919>.

4° 10 str. nepag. (M S O)