Prijavi posjet knižnici

HERMANN, Mirko

(1918)

O gospodarskoj snazi Jugoslavije. Napisao Mirko Hermann. Posebni otisak iz 11. broja „Gospodara" god. 1918. Osijek, Hrvatski štam­parski zavod d. d. Podružnica" Osijek, 1918.

8° 9 str. (M S O)

Omotni naslov.

ISKAZ poslovanja

(1918)

Štedno i predujamno društvo I. opće činovničke zadruge Austro­ugarske monarhije u Osijeku. 46. Iskaz poslovanja Štednog i predu-jamnog društva. I. opće činovničke zadruge Austro-ugarske mo­narhije u Osijeku za godinu 1917. U Osijeku, Prva hrvatska dio­nička tiskara, 1918.

4° 10 str. nepag. (M S O)

Omotni naslov.

IVANČAN, Mara

(1918)

Našim seljacima! Iskrena riječ u ozbiljno doba. <Napisala Mara Ivančan.) Izdano troskom odbora „Narodnog vijeća" u Osijeku 1918. Hrvatski štamparski zavod d. d. Podružnica Osijek, 1918.

8° 12 str. (M S O)

IZVJEŠĆE izr. dobrotvornog

(1918)

Izvješće izr. dobrotvornog gospojinskog društva u gornjem Osijeku za godine 1912, 1913, 1914, 1915, 1916 i 1917. — Bericht des isr. Frauen-Wohltatigkeits-Vereines zu Osijek-Oberstadt fur die Ver-waltungsjahre 1912 . . . und 1917. Osijek, 1918.

8° 21 str. (M S O)

Sve osim naslova i „Poziva" tiskano samo njemačkim jezikom.

(1918)

Izvještaj gornjogradske niže pučke dječačke i djevojačke škole u Jiigerovoj ulici slobodnoga i kraljevskoga grada Osijeka osnovane 1895. koncem školskih godina 1916/17. i 1917/18. Vlastita naklada Tiskara A. Rott-a u Osijeku 1918.

8° 30 str. + l 1. (M S O)

IZVJEŠTAJ gornjogradske šegrtske

(1918)

Izvještaj gornjogradske šegrtske škole slobodnoga i kraljevskog grada Osijeka osnovane 1886. Koncem školskih godina 1916./17. i 1917./18. Vlastita naklada. Tiskara A. Rott-a u Osijeku, 1918.

8° 30 str. (M S O)

IZVJEŠTAJ učiteljske škole

(1918)

Izvještaj kr. muške učiteljske škole u Osijeku za školsku godinu 1917./18. Zagreb, Tisak kr. zemaljske tiskare, <1918>.

8° 52 str. (M S O)

IZVJEŠTAJ Realne gimnazije

(1918)

Izvještaj kr. realne gimnazije i s njom spojene kr. trgovačke akade­mije u Osijeku za školsku godinu 1917.—1918. Zagreb, Tisak kr. zemaljske tiskare, <1918>.

8° 52 str. (M S O)

IZVJEŠTAJ Velike gimnazije

(1918)

Izvještaj kr. velike gimnazije u Osijeku za školsku godinu 1917./ 1918. Zagreb, Tisak Kr. zemaljske tiskare, <1918>.

8° 41 str. (M S O)

JEKA OD OSIJEKA

(1918)

Jeka od Osijeka. Hrvatski zabavnik i kalendar za god. 1918. Izdaje i uredjuje Klub hrvatskih književnika u Osijeku. Godina prva. U Osijeku, Tisak Prve hrvatske dioničke tiskare.

8° 191 str.+ 7 1. kalendara (M S O)

JENY, Guido

(1918)

Kako možemo napredovati? „Gospodi" i puku. O. O. B. Osijek, Tisak: Hrvatski štamparski zavod d. d. Podružnica Osijek, 1918.

8° 90 str. + l 1. (MSO)

O.O.B. = Guido Jeny

(1918)

Silvije Strahimir Kranjčević. Život i probrane pjesme. Ljuboje DlustuŠ 1918. (Izvanredno izdanje Kluba hrvatskih književnika. Studija o S. S. Kranjčeviću prestampana je iz almanaha i kalendara „Jeka od Osijeka" za god. 1919. Tisak Hrv. štamparskog zavoda d. d. Podr. u Osijeku).

8° 170 str. (M S O)

LEOVIĆ, Josip

(1918)

Raspored i ulaznica Kolektivne izložbe slikara Josipa Leovića, Osijek. [1918] 4 str. nepag. (M S O)

MAGJER, Rudolfo Franjin

(1918)

Rudolfo Franjin Magjer: Erotika. Osijek, Tisak Hrvatskog štampar­skog zavoda d. d. Podružnica Osijek, 1918.

16° 33 str.+ 2 1. (M S O)

MAGJER, Rudolfo Franjin

(1918)

U spomen stogodišnjice rogjenja Petra Preradovića. Za Hrvatsko kazališno društvo, Klub hrvatskih književnika i Prosvjetu uredio R. F. Magjer. Čist utržak namijenjen je bosansko-hercegovačkoj siročadi. (Hrvatski štamparski zavod d. d. Podružnica u Osijeku, 1918.)

8° 27 str. (M S O)

MILER, Ferdo Zivko

(1918)

Ferdo Živko Miler: Načelnikov govor. Vesela igra u jednom činu. (Osijek, Prva hrvatska dionička tiskara. Preštampano iz „Jeke od Osijeka" za 1918. Izdanje Kluba hrvatskih književnika u Osijeku).

4° 16 str. (M S O)

MUAČEVIĆ, Dorde

(1918)

Šećerna repa. Napisao Gjorgje Muačević ravnatelj Hrvatsko-sla-vonskog gospodarskog društva kao središnje zadruge u Osijeku. Sa 17 slika. U Osijeku, Hrvatski štamparski zavod d. d. Podružnica u Osijeku, 1918.

8° 68 str. (M S O)

(1918)

Med u kućanstvu. Sakupio: Bogdan Penjić. Iz „Hrvatske pčele". Tisak Drag. Laubner nasljednik Antun Rott, [1918].

8° 62 str. (M S O)

Godina prema oglasu u „Hrvatskoj pčeli" tečaj 38, broj 3, 4, 5, Osijek 1918.

PENJIĆ, Bogdan

(1918)

Napredno pčelarstvo. Sastavio: Bogdan Penjić. Tisak Drag. Laubnera nasljed. A. Rott Osijek, (Izdaje Hrv. slav. pčelarsko društvo u Osi­jeku.) [1918.]

8° 48 str. + l tabla sa si. (M S O)

v. bilješku uz br. 2061.

PERVAN, Jakov

(1918)

Vojnik treći put polazeći na ratno polje k svojim vitezovima. Na 23. travnja 1918. (Pjesmu spjevao Pervan Jakov. Osijek, Tiskara Dra­gutina Laubnera nasljednik Antun Rott).

8° 8 str. (M S O)