Prijavi posjet knižnici

IZVJEŠTAJ Velike gimnazije

(1916)

Izvještaj kr. Velike gimnazije u Osijeku za školsku godinu 1915./ 1916. Osijek, Tiskom Julija Pfeiffera, 1916.

8° 95 str. (M S O)

IZVJEŠTAJ o poslovanju

(1916)

Izvještaj o poslovanju podružnice društva „Crvenoga križa" u Županji u razdoblju od njezinoga osnutka do 30. travnja 1916. U Osijeku, Prva hrvatska dionička tiskara, 1916.

8° 28 str. (M S O)

KERN, Ferdo

(1916)

Kako da se borimo proti zaraznim bolestima? Napisao Dr. F. Kern kr. profesor, predsjednik kr. zem. bakteriološkog zavoda u Kri­ževcima. U Osijeku, Tiskom Julija Pfeiffera, [1916].

8° 7 str. (M S O)

KERN, Ferdo

(1916)

Kako da se borimo proti zaraznim bolestima? Napisao Dr. Ferdo Kern kr. profesor ... 2. izdanje. (Kao otisak iz Godišnjaka hrv. slav. gospod. društva u Osijeku za g. 1915., u piščevoj nakladi), [1916]

8° 7 str. (M S O)

v. Gr mek 1/2 br. 1831 stavlja oba izdanja u god. 1916.

MALDINI WILDENHAINSKI, Rudolf

(1916)

>Rudolf barun Maldini Wildenhainski: Bojni zvuči. Pjesme spje­vane prigodom svjetskog rata. II. Svezak. U Osijeku, Tisak i na­klada Ljudevita Szeklera, [1916.]

8° 33 str. (M S O)

Godina navedena u katalogu NSB.

(1916)

Riječ, dvije o upotrebi umjetnog gnoja. Gj. M. Osijek, Tiskara Julija Pfeiffera <1916>.

8° 15 str. " (M S O)

Pretiskano iz „Godišnjaka" gospod. društva za 1916. god. Gj.M. = Gjorgje Muačcvić.

MUAČEVIĆ, Đorde

(1916)

Uzgoj ždrebadi. Napisao Gjorgje Muačević gospod. ravnatelj Hrv.-slav. gospodarskog društva k. s. z. u Osijeku. Preštampano iz „Gos­podara". U Osijeku, Tiskom Julija Pfeiffera, 1916.

8° 11 str. (M S O)

NAJKRAĆA uputa

(1916)

Najkraća uputa o gojenju kunića. U Osijeku, Prva hrv. dionička tiskara, 1916.

8° 23 str. (M S O)

NOVOSEL, Tomo

(1916)

Frankova nova ratna pjesmarica. Ljubavne pjesme iz ratnog doba god. 1915./16. složio Tomo Novosel, razvodnik 78. pješačke pukov. rodom iz Puške, kotar Novska. Oproštaj od svoje žene i dječice na odlasku hrvatskog junaka u boj. Spjevao Luka Butković, domobran kr. ug. 28. dom. pješačke pukovnije. U Osijeku, Tisak i naklada Frankove tiskare, 1916.

8° 24 str. (M S O)

NOVOSELAG, Pavle

(1916)

Pjesme iz borbe s Rusijom 1915. Spjevao: Pavle Novoselac, ulan 12. pukovnije. U Osijeku, Izdaje Frankova tiskara, [1916]

8° 8 str. (M S O)

Godina prema oglasu u „Hrvatskoj obrani" od 26. 11. 1916.

OBRAZLOŽENJE

(1916)

Obrazloženje k osnovi proračuna si. i kr. grada Osijeka za godinu 1917. <U Osijeku, Tiskom Prve hrvatske dioničke tiskare, 1916.)

4° 45 str. (M S O)

PRERADOVIĆ, Petar

(1916)

Život i pjesme Petra Preradovića. Priredio Rudolfo Franjin Magjer. Osijek. (Izvanredno izdanje Kluba hrvatskih književnika u Osijeku Tisak D. Laubnera), 1916.

8° 58 str. + l 1. (M S O)

(1916)

Proračun općine slob. i kr. grada Osijeka za godinu 1917. Poglavlje A) Gradsko domaće gospodarstvo. Poglavlje B) Zaklade. (Osijek Tiskom Prve hrvatske dioničke tiskare) [1916].

4° 98 str. (M S O)

PUGELJ, Milan

(1916)

Pripovijesti. Slovenački napisao Milan Pugelj. (Preveo P. M. Rakoš) Osijek (Izvanredno izdanje Kluba hrvatskih književnika u Osijeku, Prva hrvatska dionička tiskara), 1916.

8° 73+/1/ str. (M S O)

RAČUNARSKI izvještaj „Drava"

(1916)

Računarski izvještaj ,,Drava" Dioničarsko društvo za proizvodnju žigica Osijek. Poslovna godina 1915. (U Osijeku, Tiskom Dragutina Laubnera, 1916).

4° 7 str. nepag. (M S O)

Omotni naslov.

RAZMJERA

(1916)

Osiečka štedionica. Essegger Sparkassa. 48. Razmjera, račun gubi­taka i dobitaka za godinu 1915. — Bilanz, Verlust- und Gewinn-Conto vom Jahre 1915. (1916).

4° 17 str. nepag. (M S O)

Bez tiskare.

RECHENSCHAFTSBERICHT der „Drava"

(1916)

Rechenschafts-Bericht der „Drava" Zündwaren-Fabrik Aktienge­sellschaft Osijek-Essek für das Geschäftsjahr 1915. (Essek, Druck von Karl Laubner) [1916].

4° 9 str. nepag. (HAO)

Omotni naslov.

ROTKVIĆ, Vjekoslav

(1916)

Priroda i kultura. Nekoliko pogleda na naturalističko shvatanje života. Napisao Dr. Vjekoslav Rotkvić. Osijek. Komisionalna naklada kr. sveuč. knjižare Fr. Župana Zagreb (Tiskom Juli ja Pfeiffera u Osijeku), 1916.

8° 72 str. (M S O)

Omotni naslov.

STATUT općine

(1916)

Statut općine slob. i kralj, grada Osijeka prihvaćen zaključkom grad­skog zastupstva u Osijeku od 27. ožujka 1916. r. br. 60 i odobren riješenjem kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlade za unutarnje poslove od 19. svibnja 1916. br. 32075. 1916. U Osijeku, Prva hrvatska dio­nička tiskara, (1916).

8° 24 str. (M S O)

Na omotu naslov: Statut općine slob. i kr. grada Osijeka o uredjenju gradske uprave.

(1916)

Statut za računovodstvo i blagajničko rukovanje kod si. i kr. grada Osijeka. Tisak Prve hrv. dioničke tiskare, <1916>.

4° 149 str. (M S O)