Prijavi posjet knižnici

(1915)

Hrabri časnici 78. pješačke pukovnije u Osijeku i druge pjesme. Spjevao Pero Dupor. Zagreb, Tisak i naklada „Maloga lista", 1915.

16° 27 str. (M S O)

ÉRTESITO

(1915)

A Magyar kiräly ällamvasütak Osijeki felsö nep-(polgäri)-iskoläjänak Értesitoje az 1914/1915. tanévrol. II. évfolyam (Budapest), Kiadja A magyar kiräly ällamvasütak igazgatosäga.

8° 39 str. (M S O)

Izvještaj više pučke (građanske) škole mađ. đrž. željeznica u Osijeku.

ESSEGGER Bote

(1915)

Essegger Bote. Kalender für Stadt- und Landleute. Für das Jahr 1915. Essegg, Druck und Verlag Carl Laubner.

8° 16 1. + 96 str. + 8 1. + 8 str. + 12 1. (M S O)

(1915)

Neven list u spomen Zlatka Kocha, klerika djakovačke biskupije. U Osijeku, Prva hrvatska dionička tiskara, 1915.

4° 7 str. nepag. (M S O)

Nadgrobni govor; potpisano Miroljub tj. Ante Evetović.

(1915)

Mali molitvenik za ratno vrijeme. Sastavio: Bela Horvath, župnik u Nemetima, 1915. (Osijek, Tisak Prve hrvatske dioničke tiskare.)

8° 39 str. (M S O)

(1915)

Rat s Rusijom god. 1914./15. U ratu spjevao Mato Ivanović, vojnik 78 pješ. pukovnije. U Osijeku, Izdaje Frankova tiskara, [1915].

8° 12 str. (M S O)

Omotni naslov; godina prema sadržaju.

IZVJEŠĆE okružne blagajne

(1915)

Izvješće okružne blagajne za osiguranje radnika u Osijeku. Poslovna godina 1914. (Osijek, Tiskom Julija Pfeiffera, 1915.)

8° 23 str. (M S O)

IZVJEŠĆE upravnoga odbora

(1915)

Izvješće upravnoga odbora županije virovitičke i kr. podžupana iste županije o uredovnom djelovanju pomenutpga odbora, kr. županijske oblasti u Osijeku te područnih joj kr. kotarskih oblasti za vrijeme od 1. siječnja do 31. prosinca 1914. Podneseno u jesenskoj skupštini županije virovitičke godine 1915. U Osijeku, Knjigo- i kameno-tiskara Julija Pfeiffera, 1915.

4° 197 str. + 21. (M S O)

(1915)

Izvještaj kr. Realne gimnazije i s njom spojene kr. Trgovačke aka­demije u Osijeku za školsku godinu 1914.—1915. Osijek, Tiskom Julija Pfeiffera, 1915.

8° 181 str. (M S O)

IZVJEŠTAJ Učiteljske škole

(1915)

Izvještaj o kralj. Učiteljskoj školi i s njom spojenoj vježbaonici u Osijeku koncem školske godine 1914/15. Izvješćuje ravnatelj. Osijek Tiskara Dragutina Laubnera, 1915.

8° 64 str. (M S O)

IZVJEŠTAJ Velike gimnazije

(1915)

Izvještaj kr. Velike gimnazije u Osijeku za školsku godinu 1914/1915. Osijek, Tiskom Julija Pfeiffera, 1915.

8° 89 str. (M S O)

MAGJER, Rudolfo Franjin

(1915)

R. F. Magjer: Crveni križ i drugi zapisci sa sela uoči rata. Osijek, <Prva hrvatska dionička tiskara), 1915.

8° 58 str. +31. (MSO)

NAPUTAK u predmetu

(1915)

Naputak u predmetu poštanskih pošiljaka za osobe u neprijateljskim državama zarobljene i internirane. Posredovanjem kr. ug. poštanskih i brzojavnih ureda, te ureda za zaštitu i informaciju o zarobljenicima. (Budapest IX. kotar Ulloi-iit br. 1). <U Osijeku, Prva hrvatska dio­nička tiskara,) [1915].

8° 15 str. (M S O)

Omotni naslov; godina prema oglasu u „Hrvatskoj obrani" od 24. II. 1915.

OBRAZLOŽENJE

(1915)

Obrazloženje k osnovi proračuna si. i kr. grada Osijeka za godinu 1916. <Tiskom Prve hrvatske dioničke tiskare u Osijeku) [1915.]

4° 43 str. (M S O)

OSIJEK i okolica

(1915)

Osijek i okolica za svjetskog rata 1914—1915. Ratni almanah. (Uredio Rikard Hafner-Lahorski). Osijek, Tiskom Prve hrvatske dioničke tiskare, 1915.

8° 184 str. + 1 1. — sa si. (MSO)

Knjiga je izdana u korist „Društva za opskrbu ratnih nemoćnika" v. " „Hrvatska obrana" 2. X. 1915.

POSLOVNI red

(1915)

Poslovni red za skupštine županije virovitičke. U Osijeku, Štam­parija Julija Pfeiffera, 1915.

8° 12 str. (M S O)

(1915)

Pravila Hrvatskog društva za pripomoć ratnim nemoćnicima u Osije­ku. U Osijeku, Tiskara Julija Pfeiffera <1915>.

8° 17 + (1) str. (M S O)

Pravila odobrena 1915.

PROPISNIK za urednike

(1915)

Propisnik za urednike i službenike slob. i kralj, grada Osijeka. <1915.>

8° 16 str. (M S O)

Propisi iz g. 1914. sa nadopunama iz 1915; naslov nad tekstom.

PRORAČUN općine

(1915)

Proračun općine slob. i kr. grada Osijeka za godinu 1916. Poglavlje A.) Gradsko domaće gospodarstvo. Poglavlje B.) Zaklade. <Osijek, Prva hrvatska dionička tiskara) [1915].

4° 95 str. (M S O)

RAZMJERA

(1915)

Osiečka štedionica. Essegger Sparkassa. 47. Razmjera, račun gubita­ka i dobitaka za godinu 1914. — Bilanz, Verlust- und Gewinn-Conto vom Jahre 1914. U Osieku, Knjigotiskara Julija Pfeiffera, 1915.

4° 17 str. nep. (M S O)