Prijavi posjet knižnici

(1914)

Bojevi varaždinske 16. pukovnije u Srbiji. Spjevao Dušan M. Neško-vić, infanterist 16. regimente. U Osijeku, Izdaje Frankova tiskara, [1914].

8° 8 str. (M S O)

Godina prema sadržaju.

OSVRT na razvoj

(1914)

Osvrt na razvoj narodnoga gospodarstva u području trgovačko--obrtničke komore za Slavoniju u Osijeku tečajem godine 1913. (Rückblick auf die Entwicklung der Volkswirtschaft im Bezirke der Handels- und Gewerbekammer für Slavonien in Osijek im Jahre 1913. Uebersetzung aus dem kroatischen Originale.) Osijek, Tiskara Julija Pfeiffera u Osijeku, 1914.

8° 143 str. (M S O)

Njemački dio ima posebnu nasl. stranicu, paginacija se nadovczuje na hrv. dio.

(1914)

Pritužba Dra. Franje Papratovića, odvjetnika u Osijeku, kandidata nezavisne narodne ljevice vučanskog izbornog kotara i 579 izbornika istoga kotara proti izboru Antuna pl. Mihalovicha, vlastelina u Čepinu i umirovljenog velikog župana, kao ,,jedinog kandidata vlade i hrvatsko-srpske koalicije" obavljenom dne 16. i 17. prosinca 1913. u Vuki. Osijek, Tiskom Prve hrvatske dioničke tiskare u Osije­ku, 1914.

8° 72 str. (M S O)

Potpisano: Dr. Fr. Papratović.

(1914)

San i plač majke Božje. Sastavio i preradio: Ivan Petjera ranjeni desetnik svojoj braći vojnicima. Knjiga našega Isusa Isukrsta odku-pitelja svijeta. Osijek, Tisak i naklada Ljudevita Szcklcr?, [1914].

16° 29 str. (M S O)

Narodna obrana 3. IV. 1915. javlja da je knjičica zabranjena a naklada uništena.

(1914)

Zaplakalo zlato moje. Hrvatska narodna pjesma o austrijsko-srpskom ratu. (Prvo prodiranje naše vojske u Srbiju prije provale Srbijanaca u Siijem.) U ratu spjevao Stjepan Petričić,* vodnik 28. domobranske pukovnije. U Osijeku, Izdaje Frankova tiskara, [1914].

8° 8 str. (M S O)

Postoji s dva po tekstu nešto različita naslova na omotu; godina po oglasu u Na­rodnoj obrani od 13. X. 1914. Omotni naslov.

(1914)

Pravila „Hrvatskoga zemaljskoga društva gospodarskih i šumarskih činovnika" u Osijeku. U Osijeku. Tisak Ljudevita Szeklera, 1914.

8° 14 str. (M S O)

PRORAČUN općine

(1914)

Proračun općine si. i kr. grada Osijeka domaćega gospodarstva, giad-skih zaklada i zaklada stojećih pod rukovanjem iste. Za godinu 1915. [Osijek, 1914].

4° 64 str. (M S O)

Bez oznake tiskare.

RAZMJERA

(1914)

Osiečka štedionica. Essegger Sparkassa. 46. Razmjera, račun gubitaka i dobitaka za godinu 1913.—46. Bilanz, Verlust- und Gewinn-Conto vom Jahre 1913. U Osijeku, Knjigotiskara Julija Pfeiffera, 1914.

4° 15 str. nepag. (M S O)

(1914)

Kolektivna izložba Elze Rechnitz 21. ožujka—31. ožujak 1914. Katdog. U Osijeku, Tiskara Ljudevita Szeklera.

8° 3 str. nepag. (M S O)

(1914)

Red službe za pomen mrtvih u bogomolji izraelitičke bogoštovne općine u gor. Osijeku. Uveo Nadrabin Sam. Spitzer b. u 1856. Gebet-Ordnung für die Gedächtnisfeier in der Synagoge der isr. Kultusgemeinde zu Osijek-Oberstadt. Eingeführt von Oberrabiner Dr. Sam. Spitzer s. A. 1856. Treće, po svetoj bratovštini u gor. Osijeku priredjeno izdanje. Dritte von der Chewra Kadischa zu Osijek-Oberstadt veranstaltete Ausgabe. Osijek, (Tiskom A. Alka-laya a syna näst. v. Prešporku), 1914.

8° 15 str. (M S O)

(1914)

Križni put. 14 postaja. Po sv. Alfonsu tumači profesor Antun Schmidt, vjeroučitelj kr. učiteljske škole u Osijeku. Osijek, Tisak Prve hrvatske dioničke tiskare, 1914. <„Prosvjete." društvo za nao­brazbu pučanstva županije virovitičke, te si. grada Osijeka. Sveščić VII.)

8° 8 str. (M S O)

SLUŽBOVNI naputak

(1914)

Službovni naputak za redarstvenu stražu u Osijeku 1914. U Osijeku, Tisak Prve hrvatske dioničke tiskare, 1914.

8° 64 str. (M S O)

SPOMENICA hrvatske jubilarne

(1914)

Spomenica hrvatske jubilarne proslave donjogradskih kulturnih društava Hrvat, gradj. čitaonice (od godine 1884.—1914.) 30 god., Hrv. pjev. društva „Lipe" (od god. 1894.—1914.) 20 god., Hrvat­skoga „Sokola" (od god. 1904.—1914.) 10 god. te posvete zastave donjograd. hrv. „Sokola". U Osijeku 31. svibnja i 1. lipnja 1914. <Osijek, Knjigotiskara Julija Pfeiffera, 1914.)

8° 79 str. + 2 1. (M S O)

Uredio Josip Sačer; omotni naslov.

(1914)

Bolji je dobar glas, nego zlatan pas. Crtica iz života. Izdalo društvo „Prosvjeta" za naobrazbu pučanstva županije virovitičke, te si. i kr. grada Osijeka. Sveščić V. Napisao Franjo Sudarević. U Osijeku, Knjigotiskara Ljudevita Szeklera, 1914.

8° 53 str. (M S O)

STATUT

(1914)

Statut sastavljen u smislu zakona od 25. ožujka 1906. o Zdravstvu o zdravstveno redarstvenom uređjenju groblja i mrtvačnica u seoskim općinama u području županije virovitičke. U Osijeku, Tisak Prve hrvatske dioničke tiskare, 1914.

8° 15 str. (M S O)

Agoston Sändor

(1915)

Üzenet hazuról a kórógy katonäknak küldi szent karäcsony ünnepere az egész közseg nevében. Agoston Sändor Ielkész. Eszék, Nyom. a „Szlavoniai Magyar Ujsäg" nyomd.-ban. 1915.

8° 20 str. (M S O)

(1915)

Pravoslavni molitvenik sa srpskim prevodom i tumačenjem glav­nih molitava. Sastavio : Protojeraj Lazar Bogdanović paroh Oseč-ki. U Oseku, Štamparija Dragutina Laubnera, 1915.

8° 64 str. čir. (M S O)

DIENSTVORSCHRIFTEN

(1915)

Dienstvorschriften der Bürgergardewache in Osijek. Osijek, Drucke­rei Karl Laubner, 1915.

8° 86 str. + 1 tabla (M S O)

(1915)

Ljuboje Dlustuš: Dr. Franjo Marković. Njegov život i rad. (Iz­vanredno izdanje „Kluba hrvatskih književnika" u Osijeku. Pre-štampano iz božičnog priloga „Hrvatske obrane" i popunjeno. Prva hrvatska dionička tiskara). Osijek, 1915.

8° 65 str. (M S O)

DODATAK statuta

(1915)

Dodatak statuta o regulaciji grada i izvedbi gradjevina u slob. i kralj, gradu Osijeku. Za okoliš gradskog vrta <1915>.

8° 6 str. (M S O)

Naslov nad tekstom; bez oznake tiskare.