Prijavi posjet knižnici

(1914)

F. Barušić: Pabirci. Male pripovijesti. Osijek, Štamparija Lechner, 1914.

16° 131 str. + 21. (M S O)

(1914)

Vjerenici s Drine (Stanko i Smiljka). Pripovijetka iz rata sa Srbijom 1914. Spjevao Nikola P. Bačić. Jasenovčanin. U Osijeku, Izdaje Frankova tiskara, <1914>.

8° 8 str. (M S O)

Omotni naslov.

(1914)

Ratne pjesme o zauzeću srpske prijestolnice. Pad Beograda u slavu 66 godišnjice slavnog vladanja našeg premilostivog Cara i Kralja na dan 2. prosinca 1914. Spjevao: Nikola Bačić, pučki ustaša. U Osijeku, Tisak i naklada Frankove tiskare, <1914>.

8° 62 str. (M S O)

(1914)

Bojevi Jelačićevaca u Srbiji (od 12. kolovoza do 8. rujna 1914). U ratu spjevao Ilija Božičić kapral 79. pukovnije. U Osijeku, Izdaje Frankova tiskara, <1914>.

8° 7 str. (M S O)

CIJENIK za pobiranje

(1914)

Cijenik za pobiranje gradskih daća u području obćine si. i kr. grada Osijeka. <Tisak Prve hrvatske dioničke tiskare, 1914.)

8° 107 str. + 11. (M S O)

Cijenik odobren 1914.

(1914)

Sa ratnih poljana. Hrvatske narodne pjesme i bilješke o austro--ugarsko-srbskom ratu. Spjevao i napisao Pero Dupor, pješak 78. pješ. pukovnije. U Osijeku, Tisak Prve hrvatske dioničke tiskare, 1914.

8° 32 str. (M S O)

Iste godine izašla i II i III naklada.

(1914)

Bojevi Šokčevićevaca 78. osječke regimente u Srbiji. Spjevao David Dušanić infanterist 78. regimente. U Osijeku, Izdaje Frankova tiskara, [1914.]

8° 9 str. (M S O)

Postoji s dva po tekstu nešto različita naslova na omotu; godina prema sadržaju.

ESSEGGER Bote

(1914)

Essegger Bote. Illustrierter Kalender für Stadt- und Landleute. Für das Jahr 1914. Essegg, Druck und Verlag Carl Laubner.

8° 18 1. + 96 str. + 8 1. + 26 str. + 21 str. + 18 1. (M S O)

GODIŠNJE izvješće

(1914)

Godišnje izvješće Osječko-gornjogradskog dobrovoljnog vatrogasnog društva. Za godinu 1913. — Jahresbericht des Essegg-Oberstädter freiwilligen Feuer wehr-Vereines. Für das Jahr 1913. <Osijek, Tiskara Dragutina Laubnera) [1914].

8° 41 str. (M S O)

Omotni naslov.

GODIŠNJI izvještaj Više

(1914)

Godišnji izvještaj Više djevojačke škole i s njom spojenih stručnih tečajeva, ter nižih pučkih dječačkih i djevojačkih škola slobodnoga i kraljevskoga grada Osijeka koncem školske godine 1913.—1914. Osijek, Tiskom Dragutina Laubnera, 1914.

8° 111 str, (M S O)

(1914)

Štedno i predujamno društvo I. opće činovničke zadruge Austro­ugarske monarhije u Osijeku. Iskaz poslovanja „Štednog i predujam-nog društva I. opće činovničke zadruge Austro-ugarske monarhije u Osijeku" za godinu 1913. <U Osijeku, Prva hrvatska dionička tiskara, 1914).

4° 10 str. nepag. (M S O)

Datirano 1914; omotni naslov.

IZVJEŠĆE okružne blagajne.

(1914)

Izvješće okružne blagajne za osiguranje radnika u Osijeku. Poslovna godina 1913. [Osijek, Tiskom Julija Pfeiffera] <1914>.

8° 22 str. (M S O)

Po tisku i opremi nesumnjivo Pfeifferov tisak.

IZVJEŠĆE upravnoga odbora

(1914)

Izvješće upravnoga odbora županije virovitičke i kr. podžupana iste županije ob uredovnom djelovanju pomenutoga odbora, kr. županijske oblasti u Osieku te područnih joj kr. kotarskih oblasti za vrijeme od 1. siječnja do 31. prosinca 1913. Podneseno u proljetnoj skupštini županije virovitičke godine 1914. U Osijeku, Knjigo- i kamenotiskara Julija Pfeiffera, 1914.

4° 204 str. + 2 1. (M S O)

IZVJEŠTAJ Osječkog gradjanskog

(1914)

Izvještaj „Osječkog gradjanskog strjeljačkog društva" za godinu 1913. Bericht der „Essegger burgerl. Schutzengesellschaft" fiir das Jahr 1913. [Osijek, Laubnerov tisak, 1914.]

8° 24 str. (M S O)

Po tisku i opremi rad Laubnerove tiskare.

IZVJEŠTAJ Realne gimnazije

(1914)

Izvještaj kr. Realne gimnazije i s njom spojene ki. Trgovačke aka­demije u Osijeku za školsku godinu 1913.—1914. Osijek, Tiskom Julija Pfeiffera, 1914.

8° 183 str. (M S O)

IZVJEŠTAJ Velike gimnazije

(1914)

Izvještaj kr. Velike gimnazije u Osijeku za školsku godinu 1913./1914. Osijek, Tiskom Julija Pfeiffera, 1914.

8° 92 str. (M S O)

(1914)

Hajka prljave konkurencije. Napisao: Ervin Kraus. [1914. Frankova tiskara].

8° 15 str. (M S O)

Oglašeno u Narodnoj obrani 15. VII. 1914.

(1914)

Narodna statistika. Drugo izdanje. Pribrao ju i obradio Josip Lakatoš novinar. Naklada Radoslava Bačića, Osijek. Tiskom Hrvatskog štam­parskog zavoda d. d. u Zagrebu. <Zagreb, 1914>.

4° 78 str. (M S O)

(1914)

U spomen prijestolonasljednika Franje Ferdinanda i supruge Sofije vojvotkinje Hohenberg. Sakupio i priiedio Rudolfo Franjin Magjer. U Osijeku, Tisak knjigotiskare Dragutina Laubnera, 1914. ^Pro­svjeta" društvo za naobrazbu pučanstva županije virovitičke, te si. 1 kr. grada Osijeka. Sveščić X.>

8° 32 str. sa si. (M S O)

(1914)

Dragan Melkus: Djevojka s ljiljanom i druge pripovijesti i feljtoni. U Osijeku. Tiskom Dragutina Laubnera, 1914.

8° 162 str. -|- 1 1. (M S O)